Rupa jeung Warna nu Asalna ti Alam


Ngeunaan rupa-rupa atawa warna, loba pisan ngaran-ngaran rupa anu meunang nginjeum kecap tina kaayaan di sabudeureun (ti alam, tina kaayaan jeung tina tatangkalan). Sakumaha warna bungur, nurutan rupa atawa warna kembang tangkal bungur. Di sagigireun éta masih loba ngaran-ngaran warna anu diinjeum tina kaayaan di sabudeureun/sakurilingeun séjénna.

Kembang eros kayas ngawakilan rupa kayas

Conto-contona waé:

  1. Héjo pucuk daun (warna pucuk daun, daun ngora)
  2. Héjo lukut (hejo kawas lukut)
  3. Héjo carulang (hejona jukut carulang)
  4. Kayas (kembang eros kayas)
  5. Beureum ati (rupa beureum kawas beureumna ati)
  6. Beureum katusba (rupana kawas beureumna kembang katusba)
  7. Pulas haseup (kawas rupa haseup)
  8. Beureum gedang
  9. Beureum cabé