Samara Pasakan


Nu ngaranna pasakan pasti wae osok make samara atawa bumbu. Samara teh mangrupakeun tambahan anu dihijikeun kana pasakan supaya eta pasakan teh ngeunah rasana waktu didaharna. Mun ditataan mah loba pisan anu kaasup kana sasamaraan atawa bumbu teh. Da pastina oge nu ngarana jalma mah ngabogaan pangaresep sewang-sewangan, kaasup oge dina hal rasa.

Ditambah deui, anu ngaranna pasakan teh henteu saeutik wae rupana. Aya mangrupa-rupa pasakan anu osok diasakan ku jalma-jalma. Bedana pasakan ieu oge osok mangaruhan kana samara anu dipake. Tujuanana nyaeta supaya eta pasakan teh ngeunah dina waktu didaharna. Komo deui lamun anu resep motekar mah. Dina sarupa pasakan teh kadang aya rupa-rupa samara anu bisa dipakena. Dina hiji waktu mah make samara anu kieu, sedengkeun dina waktu anu sejen mah make samara anu samodel kitu. Tapi anu disebut loba rupana teh sabenerna mah lain loba jinis dina harti hijian samarana, tapi loba teh dina harti loba rupa-rupa campuran eta jini-jinis anu jadi samara. Da anu kaasup jinis samara mah bisa diitung. Umumna anu bisa disebut samara teh da anu bisa mangaruhan kana rasa pasakan, saperti amis, asin, lada, atawa haseum. Tina eta rupa-rupa rasa teh, dihijikeun anu ukuranana bisa beda-beda, atawa ngan ukur dipakena teh henteu kabenahanana.

Mun ditataan mah anu kaasup samara teh, diantarana wae: anu rasana amis mah gula; anu asin teh uyah; anu haseum teh asem; jeung anu lada teh cabe, pedes, jahe. Sedengkeun samara sejenna anu beda rasana (susah ngabedakeun rasana, naha rasana asin, amis, haseum atawa lada) diantarana wae pecin, surawung, kecap, laja, bawang bodas, bawang beureum, cikur, tomat, muncang, bawang daun, jeung nu sejenna.

Dina nyampurkeunana jeung pasakan, gumantung kana karesep jeung kahayang, hayang kumaha rasana. Lamun hayang lada, nya cabena rada dilobaan. Lamun hayang asin nya uyahna dileuwihan, tapi ulah loba teuing sok matak jadi pangset atawa asin teuing. Lamun hayang sedeng, nya takeranana masing sarua.