Getas Harupateun


Harupat téh nyaéta bagéan injuk anu siga nyéré. Teu kaop dipileykeun, harupat mah babari pisan potong, sabab regas.

Nilik kana rupana mah harupat téh siga anu kuat atawa liat najan kudu dipelengkungkeun atawa dipileykeun ogé. Tapi sabenerna mah henteu. Harupat mah gampang pisan potongna lamun dipelengkungkeun, ceuk istilahna mah regas atawa gampang potong.

Harupat dina injuk

Ieu kaayaan bisa dilarapkeun kana kaayaan jalma. Jalma bisa miboga pasipatan getas harupateun, nyaéta babarian. Naha arék babarian kasigeung atawa babarian ambek najan ukur ku hal anu leutik. Jalma anu babarian ambek ku hal anu teu pira, bisa disebut miboga pasipatan getas harupateun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com)