FreeNew.Net, Loka Anu Nyadiakeun Rupa-rupa Program Haratis


FreeNew.net mangrupakeun salasahiji pangladén wéb anu nyadiakeun rupa-rupa program aplikasi kompiuter atawa pakakas anu kaasup haratis. Dina ieu loka disadiakeun rupa-rupa program aplikasi anu bisa diundeur kalawan teu kudu mayar alias haratis. Program aplikasi anu aya dina ieu loka dibagi kana tilu rupa katagori nyaéta katagori iPhone, Android, jeung Windows. Sakumaha ngaranna unggal katagori miboga hancengan sewang-sewangan. Program aplikasi anu asup kana katagori iPhone dieusi ku program-program husus pikeun kulawarga hénpon iPhone, sedengkeun Android pikeun pakakas kayaning hénpon anu diasupan ku Android. Ari katagori Windows ngawengku program aplikasi anu jalan dina komputer anu make Windows.

Ieu loka anu mimiti ngadeg dina taun 2010 téh dihususkeun pikeun ngumpulkeun sagala program atawa pakakas komputer anu pabalatak di dunya internét. Dina ieu loka disadiakeun program aplikasi komputer jeung program anu jalan dina rupa-rupa hénpon anu ngahaja dipilihan.

Loka atawa situs freenew.net

Pikeun anu merlukeun program aplikasi komputer atawa hénpon hususna iPhone atawa Android euweuh salahna pikeun ngalongok ieu loka. Ieu loka téh miboga alamat di http://www.freenew.net/.

Mangsa dilongok dina tanggal 9 Agustus 2011, jumlah program aplikasi haratis anu aya dina ieu loka téh kurang leuwih 21.871 program aplikasi Windows, 91 program aplikasi Android jeung 68 program aplikasi iPhone.

Advanced SystemCare v3 Free, Pakakas Haratis Paranti Memener Komputer


Advanced SystemCare v3 Free mangrupakeun kumpulan pakakas anu dihijikeun, di jerona miboga mangpaat pikeun ngajaga, ngaberesihan, memener jeung ngagancangkeun kompiuter. Advanced SystemCare v3 Free miboga cara anu anyar pikeun memener komputer. Kalawan make tetempoan (jandela) anu alus jeung tehnologi anu anyar, pangalaman dina ngajalankeun jeung memener komputer jadi bener-bener beda tinu biasana.

Jandela Advanced SystemCare v3 Free

Dina paketanana, Advanced SystemCare v3 Free miboga sakumpulan pakakas anu dibedakeun jadi tilu golongan.

  1. Maintain Windows: Pakakas ieu digunakan pikeun memener kompiuter. Kaasup oge pikeun miceunan Spyware, memener Registry, meresihan Privacy, jeung miceunan payil anu teu perlu.
  2. Diagnose System: nyaeta pakakas pikeun nengetan pangabisa komputer jeung masalah kaamanan. Kaasup oge pikeun naekeun sistem, panangkis kaamanan jeung memeres harddisk.
  3. Utilities: nyaeta kumpulan pakakas pikeun memener, ngajaga, meresihan jeung ngatur sistem Windows.

Anu merlukeun ieu pakakas atawa program, bisa ngundeur di alamat http://www.iobit.com/ascdownload-promo.html atawa di dieu.

AudaCity, Pakakas Paranti Ngarobah Sora


Naon atuh ari AudaCity téh?

AudaCity téh mangrupakeun pakakas anu bisa dipaké pikeun ngolah audio dina komputer. Ngolah audio atawa sora ieu bisa diwincik dina hal-hal saperti ngarékam sora sacara langsung, ngarobah sora tina tip jeung rékaman jaman baheula kana rékaman digital jaman ayeuna, misahkeun sora jeung ngarobah panjangna rékaman, jeung loba deui kagunaan séjénna.

Program AudaCity disadiakeun kalawan haratis, kusabab éta program atawa pakakas téh dimekarkeun atawa diwangun ku jalma réa ti sakuliah dunya, anu tujuanana supaya bisa digunakeun kalawan haratis.

Kapinunjulan anu aya dina AudaCity diantarana waé, nyaéta:

  1. Ngarojong rekaman loba saluran tina mik, jalur asup (line input) jeung sumber sejenna
  2. Narima (ngimpor) jeung ngirim (ngekspor) sora tina atawa kana wangunan WAV, AIFF, AU, Ogg Vorbis jeung MP3
  3. Ngarobah jeung ngahijikeun gedena sora ngagunakeun pakakas ngagambar jeung fade
  4. Geus diterapan rupa-rupa epek saperti Echo, Phaser, wahwah jeung Reverse
AudaCity, pakakas paranti ngarobah audio atawa sora

Anu merlukeun program AudaCity bisa ngundeur éta program tina situs http://freeaudacitydownload.com/download/ atawa klik di dieu.