Karuhun Sumedang Baris Ngariung di Gunung Lingga


Nurutkeun rarancang, saméméh bendungan Jatigedé dicaian sakabéh situs anu aya di wewengkon anu kakeueum ku bendungan téh kudu geus dipindahkeun. Sababaraha situs hususna titinggal karuhun Sumedang baheula anu dikaramatkeun, diusahakeun pikeun dipindahkeun ti tempat aslina ka tempat anu anyar.

Ka mana atuh mindahkeunana?

Meunang béja mah cenah mindahkeunana téh ka wewengkon Gunung Lingga. Gunung Lingga anu jadi tempat dimakamkeunana Prabu Tajimaléla, baris jadi tujuan mindahkeun rupa-rupa situs ti wewengkon anu kaeléb cai bendungan Jatigedé. Atuh, ka hareupna mah karuhun Sumedang anu sumebar di sababaraha kacamatan téh téh baris ngariung di Gunung Lingga. Atuh pikeun anu miboga maksud pikeun jaroh atawa nyekar ka karuhun Sumedang henteu kudu udar-der deui, kari muru waé ka Gunung Lingga.

Perenahna tempat tujuan mindahkeun situs Sumedang
Perenahna tempat tujuan mindahkeun situs Sumedang
Lebah dituna cenah mah
Lebah dituna cenah mah

Ngan lain harti kabéhanana bakal ngariung di mumunggang Gunung Linggana. Nurutkeun obrolan nalika nganjang ka Batu Dua Cimarga/Linggajaya, cenah aya tempat di lebakeun Batu Dua anu dibeuli ku pamaréntah anu baris dijadikeun tempat situs. Perenahna di gigireun (katuhueun) jalan anyar anu nepungkeun Kasongambang jeung Batu Dua. Lamun kitu mah, lain ngariung di mumunggang Gunung Lingga, tapi di wewengkon Gunung Lingga.

Wisata Ziarah ka Gunung Lingga


Saméméh dipikawanoh jadi tempat anu alus pikeun olah raga paralayang, wewengkon Cimarga geus dipikawanoh ku ayana Gunung Lingga. Gunung anu jadi tempat karamat kusabab raja Sumedang Larang baheula nyaéta Prabu Tajimaléla tilem (ngahiyang) di ieu gunung. Gunung Lingga remen jadi pangjugjugan jalma anu ngadon jarah (ziarah) ka ‘makam’ Prabu Tajimaléla. Sanajan tempatna anu lumayan jauh, henteu jadi halangan pikeun anu hayang jaroh mah. Nempo inpo tina plang di sisi jalan Bakom mah, anggangna Gunung Lingga téh cenah tujuh satengah kilométer.

Dayeuh Sumedang ka Gunung Lingga
Dayeuh Sumedang ka Gunung Lingga

Tempat anu dipercaya jadi ‘makam’ Prabu Tajimaléla téh ayana di mumunggang Gunung Lingga. Pikeun ngadongdon ieu tempat, sanggeus mapay jalan gedé anu bisa dipaké lalar liwat kandaraan kayaning mobil, kudu laleumpang mapay jalan leutik anu nanjak. Mapay jalan anu dilengkepan ku tétécéan muru ka mumunggangna. Anggangna kurang leuwih 600 méteran (hanjakal henteu diukur anggangna) mah, lumayan capé pikeun anu tara leumpang jauh mah. Anjog ka wewengkon ‘makam’, saméméh ‘makam’ aya sababaraha wangunan imah panggung di kénca katuhueun jalan. Imah paranti ngadarunga jigana mah. Da waktu nganjang téh aya hiji wangunan anu dipinuhan ku sababaraha urang jalma keur ngariung.

Dina salasahiji wangunan aya plang anu eusina ngeunaan ieu patempatan. Nurutkeun inpo, ieu tempat téh kasebutna ‘Situs Luluhur Sumedang Larang’, kalawan ngaran situs ‘Prabu Tajimaléla, Batara Tuntang Buana’. Tempatna di Gunung Lingga Darmaraja Sumedang, kalayan asalna ti Karajaan Témbong Agung.

Leumpang deui ka béh tonggoh, anjog kana sasaungan anu dikurilingan ku pager tina beusi. Di dieu mah ngajeblag plang tina anu eusina pangwawadi yén ulah wani-wani ngaganggu kana kaayaan ieu patempatan (ngaruksak, nyokot ngarobah jeung midahkeun anu aya di ieu patempatan). Puseur ieu situs téh sigana mah di jero wangunan sasaungan éta. Pikeun asup ka sasaungan, kudu ngalaan heula sendal atawa sapatu anu dipaké. Di gigireun (luareun) sasaungan aya batu anu ngunduk. Ieu meureunan ‘makam’-na téh.