Pilem Saur Sepuh, Judul Anu Nyunda


Dina mangsana inget kana judul pilem anu hiji ieu mah matak bungah. Bungahna téh lain nanaon, nilik kana kecapna geus bisa nyirikeun yen ieu téh kaasup kecap tina Basa Sunda. Katambah deui kecapna anu alus jeung lemes. Saur sepuh téh apanan nandakeun kasauran ti sepuh. Kitu kira-kira anggapan harita waktu ngadéngé pilem anu judulna Saur Sepuh.

Pilem Saur Sepuh

Jadi, pilem Saur Sepuh ieu geus dianggap lain pilem anu ti wewengkon séjén deui. Najan dina kanyataanana mah ieu pilem téh nyaritakeun ngeunaan wewengkon Gunung Lawu, teu pati ditalék di mana tempatna Gunung Lawu téh. Pokona mah pilemna ramé. Ngan aya anu matak piaksieuneunana téh nyaéta gelutna maké bedog jeung pedang katut sanjata séjénna. Lamun keuna kana awak téh apanan matak raheut gudawang, kaluar getih baloboran. Matak sieun jeung ketir. Inget ka diri sorangan. Sieun tumiba ka diri sorangan.

Nempo ka anu jadi lalakonna, aya Lasmini jeung Mantili katut Brahma Kumbara, kaciri deui ngaran anu ngaharib-harib kecap tina Basa Sunda. Jadi taya pikiran yén pilem ieu téh asalna mah ti wewengkon séjén.

(Gambar meunang nginjeum ti http://andromedajunior.files.wordpress.com/2010/08/img00444-20100803-12591.jpg)