Grup Pésbuk: Sajak Sunda


Sanajan ngaranna mah Sajak Sunda, lain hartina ieu grup ngan ukur pikeun kumpulna anggahota pésbuk anu mikaresep kana sajak. Tapi lamun nengetan katerangan ngeunaan ieu grup, grup ieu téh ogé bisa dijadikeun kumpulna anggahota pésbuk anu mikaresep atawa merhatikeun kana basa reujeung budaya titinggal ti karuhun sunda. Kusabab kitu, pikeun anu mikaresep kana basa reujeung budaya Sunda, bisa ngiluan ilubiung kana ieu grup. Pikeun asup kana ieu grup bisa ngaliwatan alamat http://www.facebook.com/groups/119684271938/.

Sajak Sunda di Pesbuk

Katerangan ngeunaan ieu grup bisa dijelaskeun sakumaha ayana, dicutat tina ngeunaan (About) ieu grup.

Sanes pedah sugih ku elmu jembar ku katiasa, sanes pedah oge jegud pangaweruh lan jembar ku harta, pribados ngadamel ieu kotretan taya sanes ngabayangkeun kalintang bagjana upami ngiring merhatoskeun kana basa atanapi budaya teureuh karuhun, nyobian ulubiung sareung umajak ngamumule basa pun biang.

“Jati teu kasilih ku junti” paripaos nu ngagambarkeun budaya sunda teh moal kakikis ku budaya nu sanes. kanggo ngadegkeun kanyataana tangtosna kedah aya nu mikacinta sareng ngamalire. Jalaran kitu, sawaktos urang sunda pituin simkuring ngaraos kajurung hate mikanyaah nu dipikagaduh, etang-etang ngiring ngamumule basa karuhun ditambih ku rasa honcewang sareung sedih kacida ninggal kaayaan dangeut ayeuna di sabudeureun urang anu tos langka ngadangu kecap sareng paripolah nu matak tumaninah kana manah.

Akang miwah Teteh sadaya,sumangga ah dihaturanan linggih….

Ari anu ngokolakeun ieu grup (admin), diantarana waé: Giriloka Arya, Owie Tonggeret Janari, Ekka Saraswati, Wiwin Khazanah Ramli, Sahyudin Sanjaya, Kang Guru II.

Grup SAUNG URANG SUNDA


Assalamualaikum

Ieu Saung mangrupi tempat kanggo silaturrohmi sareng tempat sempal guyon gogonjakan.
Supados tiasa ngajantenken pageuhna beungkeutan tatali Wargi

Wassalam

Admin
27 Juni 2011
Sesepuh :
Prabu Batununggal
Uwa Rahman

Kitu kalimah anu disadiakeun ngeunaan inpo ieu grup. Henteu maké kalimah anu panjang. Najan pondok tapi jelas maksud jeung tujuan ayana ieu grup di pésbuk. Kusabab kitu, di dieu ogé moal dijétrékeun/dijelaskeun pisan. Anu hayang nyaho kana jeroanana ieu grup atawa hayang jadi anggahota ieu grup, mangga waé nyuhunkeun widi pikeun ngahiji kana ieu grup anu alamatna di http://www.facebook.com/groups/saungurangsunda/.

Grup Saung Urang Sunda di Pésbuk

Ngeunaan anu jadi admin ieu grup, lumayan lobaan ogé, aya Neni Rodiah, Abdul Rohim Suminta, Outry Farah S, Uwa Rahman, Marwan De, Prabu Batununggal, Ismey Ketty, Kania Indriyani Wahyuni, Itjeu Chairiani Ratna, Ganjar Supriadin II, Djalu Urang Sunda, Rachmat Chidayat, Iwan Kokarmana, Muhammad Khoer Affandi.

Sunda di Pésbuk (Facebook)


Pésbuk (facebook.com) geus jadi sabiwir hiji, mangrupakeun tempat di dunya internét pikeun nganjrekna jalma salian ti dunya nyata. Pésbuk geus jadi dunya anu husus pikeun kalolobaan jalma anu resep kana internét. Teu anéh lamun anu resep kana internét nyimpang heula ka dunya pésbuk. Kalolobaan jalma anu resep kana internét miboga akun atawa jadi anggahota situs pésbuk. Teu nolih di jalmana éta saha, arék budak arék kolot, arék urang kampung arék urang dayeuh. Teu nempo deui di tataran saha jalmana.

Lambaran ngeunaan Sunda di pesbuk (facebook.com)

Salasahiji pasilitas anu aya dina pésbuk téh nyaéta ayana grup jeung lambaran (page). Grup jeung lambaran bisa dijadikeun jalan pikeun ngumpulna jalma-jalma anu jadi anggahota pésbuk anu miboga pangaresep atawa kahayang anu sarua, sakumaha ngaran grup atawa lambaranana. Jalma-jalma anu miboga pangaresep anu sarua biasana mah osok ngumpul dina hiji grup anu ngahaja dijieun dina pésbuk anu tujuanana pikeun ngumpulkeun anggahota pésbuk pikeun magunemkeun ngeunaan anu dipikaresep ku anggahotana. Pon kitu deui reujeung lambaran bisa dipaké pikeun magunemkeun atawa ngumpulkeun jalma-jalma anu miboga pangaresep jeung tujuan anu sarua.

Pikeun urang Sunda anu miboga pangaresep jeung kahayang pikeun mikanyaah atawa nanjeurkeun Ki Sunda ngaliwatan dunya pésbuk, loba grup jeung lambaran anu geus nyampak atawa ngadeg. Rupa-rupa grup jeung lambaran ngeunaan kasundaan geus nyampak, ti mimiti anu heureuy nepikeun ka anu husu. Pikeun anu hayang asup kana hiji atawa leuwih ti hiji grup atawa lambaran, tinggal néangan grup atawa lambaran anu dipimaksud. Atawa lamun hayang miboga grup jeung lambaran sorangan, bisa nyieun dina pésbuk.