Pérsib Bandung Nomer Hiji di Google Trends


Nurut inpo anu dipidangkeun ku Detik Sport ngeunaan Google Trends dina taun 2013, cenah Pérsib Bandung jadi kleub méngbal anu panglobana disungsi atawa ditéangan. Sakumaha anu geus papada apal, di tungtung taun Google osok nyieun ringkesan ngeunaan naon waé anu ditéangan salila sataun ngaliwatan loka panyungsi Google. Unggal ranggeuyan katagori dikumpulkeun terus diitung mana anu panglobana.

Persib Bandung nomer hiji di Google Trends 2013
Persib Bandung nomer hiji di Google Trends 2013

Pikeun katagori Tim Olah Raga Anu Kawentar di Google pikeun urang Indonésia nyaéta Pérsib Bandung. Urang Indonésia anu ngahaja néangan kecap Pérsib ngaliwatan mesin panyungsi Google ngaleuwihan kleub kawentar séjénna di sakuliah dunya. Kleub kayaning Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Barcelona jeung anu séjénna ogé kaéléhkeun. Ieu kaayaan téh mangrupakeun kadua kalina sanggeus dina taun 2012 Pérsib jadi kleub anu panglobana ditéangan di Google.

Nempo hal ieu henteu anéh, kusabab Pérsib Bandung mangrupakeun salasahiji kleub anu loba pangrojongna (bobotohna). Bobotoh Pérsib kayaning Viking jeung Bomber kacida loba anggahotana, hususna di wewengkon propinsi Jawa Barat. Salian ti lobana bobotoh, Pérsib Bandung ogé mangrupakeun salasahiji kleub pangséhatna lamun nilik kana cara ngokolakeun danana. Pérsib Bandung jadi salasahiji kleub anu henteu kudu ménta waragad ka pamaréntah. Ku ngandelkeun pangrojong ti sponsor ogé bisa jalan. Atuh pamaén anu ngeusina ogé lain pamaén joré-joré. Kalolobaanana mah pamaén anu kaasup béntangna di Liga Indonesia.

Ngan hanjakal waé ieu kapinunjulan téh henteu bisa langsung mawa alus dina ngalakonan kompetisi. Pérsib Bandung tacan bisa deui jadi jawara di Liga Indonesia. Iraha atuh arék jadi jawara deui?

‘Hari Kemerdekaan Indonesia 2013’ ti Google


Dina poé ayeuna, ping 17 Agustus 2013 Google salaku loka mesin panyungsi pangpunjulna ngancokeun logo anu aya pakaitna reujeung poé kamerdikaan Indonésia anu ka-68. Lambaran hareup loka Google robah logona disaluyukeun reujeung miéling poé kamerdikaan Indonésia. Éta logo téh lamun diklik mah bakal nyambung kana lambaran anu mancokeun hasil panyungsi Google anu aya pakaitna reujeung ‘hari kemerdekaan Indonesia 2013’.

Robahna logo Google disaluyukeun reujeung kajadian anu keur lumangsung dina waktu (poé) éta disebutkan Google Doodle. Logo Google disaluyukeun pikeun saharitaeun anu tujuanana pikeun ngilu ngareuah-reuah kana milangkalana artis, panalungtik anu kasohor (ilmuwan), atawa nagara. Salian ti pikeun ngareuah-reuah milangkala, Google Doodle ogé bisa diayakeun nalika aya poé peré anu kasohor.

'Hari Kemerdekaan Indonesia 2013' ti Google
‘Hari Kemerdekaan Indonesia 2013’ ti Google
Hasil panyungsi kalimah 'Hari Kemerdekaan Indonesia 2013'
Hasil panyungsi Google tina kalimah ‘Hari Kemerdekaan Indonesia 2013’

 

Panyungsi Google 2012 Widang Maénbal, Persib Nomer Hiji


Salila taun 2012, kecap Persib geus jadi kecap panglobana anu dipaké pikeun nyungsi tim maénbal di loka Google. Ieu hal bisa kanyahoan sanggeus Google nyieun daptar kecap anu osok dipaké pikeun néangan sagala hal ngaliwatan mesin panyungsi Google di nagara Indonesia. Tina Daptar anu disebut Zeitgeist anu dikaluarkeun ku Google, kecap Persib bisa ngéléhkeun tim maénbal anu geus kacida kawentarna di dunya maénbal di kaasup tim maénbal luar nagri saperti Manchester United, AC Milan jeung Barcelona.

Persib Bandung
Persib Bandung

Zeitgeist mangrupakeun hiji program anu dikokolakeun ku Google pikeun nyaliksik data anu asup kana mesin panyungsi Google. Nurutkeun data cenah mah aya sababaraga golongan kecap anu kawentar dipaké pikeun nyungsi ngagunakeun mesin panyungsi, diantarana ngeunaan tokoh, musik, jalma, kaulinan (game) kaasup ogé tim maénbal. Dina palebah kekecapan anu dipaké pikeun nyungsi ngeunaan olahraga maénbal, kecap Persib mangrupakeun kecap anu panglobana dipaké. Jadi Loba kénéh anu néangan Persib Bandung tibatan tim séjénna anu aya di dunya ieu salila taun 2012. Kitu mungguh warta anu dipedalkeun ku Bola.net.

Daptar 10 Tim Maénbal anu panglobana disungsi ngaliwatan mesin panyungsi Google dina taun 2012:

 1. Persib Bandung
 2. Manchester United
 3. Arsenal
 4. AC Milan
 5. Juventus
 6. Persija
 7. Sriwijaya FC
 8. Inter Milan
 9. Manchester City
 10. Barcelona FC

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.liputan6.com/)

Mikawanoh Android


Naon atuh Android téh? Ceuk gampangna mah Android téh mangrupakeun sistem operasi anu dumasar kana Linux kalawan dipaké dina hénpon. Ieu sistem operasi téh dimekarkeun ku Google. Aya hiji kapinunjulan anu aya dina Android ieu, sanajan Google aktip ngokolakeun ieu sistem operasi tapi Android mah henteu daékeun dijual ku Google ka anu hayang makéna. Google ngahempékkeun ka saha waé anu arék maké Android pikeun diteundeun dina hénpon jieunanana. Tukang atawa pausahaan anu nyieun hénpon Android henteu kudu meuli atawa mayar ka Google. Tujuan utama ayana Android téh nyaéta pikeun ngadalikeun atawa ngokolakeun hénpon anu kaasup jinis hénpon pinter (smartphone). Sanajan kitu, kanyataanana aya ogé Android anu dipasang dina Google TV, Tablét jeung sajabana anu taya pakaitna reujeung hénpon.

Sabenerna mah lain ngan ukur Google anu ngararancang jeung ngamekarkeun Android téh. Loba pausahaan séjénna anu ngarojong kana lengkah Google kana ngawangun Android. Google katut pausahaan séjénna nyieun hiji kumpulan anu tujuanana pikeun ngawangun Android. Ieu kumpulan téh disebutkan Open handset Alliance (OHA) anu ngawengku sababaraha pausahaan hardware, software jeung telekomunikasi. Salian ti Google mah cenah miboga tujuan pikeun bisnis, nyaéta néangan duit tina ngamekarkeun Android téh ku jalan ngajual hénponna, jasana atawa aplikasi anu jalan dina Androidna.

Logo Android

Kusabab Google jadi kokojo dina ngawangun Android, loba layanan Google anu diasupkeun kana Android jadi stélan dasar. Diantarana waé layanan surélék Gmail, Google Calendar, Google Maps katut teu tinggaleun panyungi internét Google Web search. Ditambah ogé Google dijadikeun lambaran utama penyungsi internétna. Ngan kusabab Android mah bisa diubah-ubah, éta stélan téh bisa dirobah gumantung kahayang anu makéna atawa anu nyebarkeunana.

Nyungsi Daptar Babasan jeung Paribasa


yobaan masang Linux dina kompiuter disagédéngeun Windows, nyababkeun data dina hardis kompiuter laleungitan kaasup data tulisan dina blog. Kapaksa kudu néangan deui. Salasahiji data tulisan (bahan tulisan) téh ngeunaan babasan jeung paribasa. Kaleungitan daptar babasan jeung paribasa jadi bingung. Kapaksa kudu néangan deui. Inget ka Wa Google, atuh bisa ménta tulung pikeun mangnéangankeun. Nya ahirna mah meunang ogé. Lumayan loba ogé tulisan anu geus dipedalkeun anu aya pakaitna reujeung babasan paribasa. Ku jalan nulis kecap anu ditéanganana ‘Babasan jeung Paribasa’, diancokeun hasil panalungtikanana.

Hasil panalungtikan ti Wa Google

Diantara hasil panalungtikan Wa Google ngeunaan babasan jeung paribasa téh nyaéta:

 1. SundaNet Portal Komunitas Sunda, 100 BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA.
 2. Kip’s Bandung, Kumpulan Pribahasa (Babasan-Paribasa) Sunda.
 3. Saung DEDIMLYD[DOT]WEB[DOT]ID, Kumpulan Pribahasa (Babasan/Paribasa) Sunda Jeung Hartina.
 4. Lembur Kuring, Kumpulan Babasan jeung Paribasa Sunda.
 5. Wikipédia Ensiklopédia Bébas, Daptar babasan jeung paribasa.
 6. ozminimzo Personal Blog, Beberapa Babasan dan Paribasa Sunda.
 7. Muhsinpamungkas’s Blog Blog Pengetahuan dan Kebudayaan, BABASAN JEUNG PARIBASA (Bagian ka Salapan).
 8. Bynewz Putera Panjalu, Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf I.
 9. Bynewz Putera Panjalu, Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf O.
 10. Riksa Riungan Ki Sunda, Babasan Jeung Paribasa.

Ngan sakitu wae heula anu disampakeunana. Da sabenerna mah masih kénéh loba pedalan séjénna anu aya pakaitna reujeung daptar babasan jeung paribasa.

Nyieun Kartu Identitas Google Plus (Google+ ID Card)


Lila tara maké Google+. Mangsa asup, lumayan ramé. Anu resep maraké Google+, katempo loba anu medalkeun sagala hal, ti mimiti tulisan, panumbu, gambar nepikeun ka pidio.

Aya hiji pedalan anu lumayan anyar (anyar kapanggih). Aya sababaraha babaturan di Google+ anu medalkeun poto ngeunaan Google+ ID Card. Ieu poto téh dieusi ku data sakumaha Kartu Identitas: aya ngaran asli dina Google+, aya ngaran landian jeung mimiti jadi anggahota Google+.

Kumaha atuh cara nyieunna?

Teu kudu susah-susah nyieun. Komo kudu ngagambar jeung ngararancang heula mah. Di internét geus disadiakeun tempat paranti nyieunna. Anu kudu dipilampah mah ngasupkeun data anu diperlukeun wungkul. Asup ka situs http://hangoutgraphics.com/idcard/, terus lengkepan data anu diperlukeun dina kotak eusian anu disadiakeun.

Dina situs Hangout Graphics éta disadiakeun kotak eusian anu kudu dieusian pikeun nyieun Google+ ID Card. Kotak eusian anu utama mah nyaéta ID Profile. Kotak eusian ieu dieusi ku ID Google+ bogana anu arék nyieun. ID ieu mangrupakeun angka anu lobana 21 angka. Terus eusian ogé Nickname pikeun ngaran landian, kotak eusian Join Date dieusi ku tanggal mimiti asup jadi anggahota Google+.

Kartu Identitas Google+

Sanggeus réngsé, teken kenop Generate. Mangka bakal diundeur gambar Kartu Indentitas Google+. Teundeun dina tempat anu gampang ditéang.

Tatarucingan Bagéan Kadua


Ngeunaan tatarucingan mah geningan di jagat internét ogé geus loba anu ngajéntrékeunana. Malahan mah aya daptar tatarucingan katut jawabanana. Dipaluruh ngagunakeun bantuna google, meunang sawatara loka atawa lambaran anu nembrakeun ngeunaan rupa-rupa atawa daptar tatarucingan.

Hasil pamaluruhan ngeunaan Tatarucingan

Loka atawa lambaran anu kapaluruh diantarana waé:

 1. Tatarucingan, http://aslisunda.wordpress.com/buku/
 2. TATARUCINGAN YUK, http://ehkangagus.wordpress.com/sok-ah-ramekeun/
 3. tatarucingan yu?., http://cingciripit.wordpress.com/2008/03/06/tatarucingan-yu/
 4. 117 Tatarucingan dan Jawabannya, http://enda.goblogmedia.com/quicklinks/117-tatarucingan-dan-jawabannya.html
 5. Tatarucingan, http://kisunda.multiply.com/journal/item/42/tatarucingan?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
 6. Tatarucingan (1), http://dayeuhkolot.wordpress.com/2006/07/24/tatarucingan-1/
 7. Tatarucingan, http://pop.blogsome.com/2006/07/24/tatarucingan-2/
 8. Jeung réa-réa deui.

Baca ogé:

 1. Tatarucingan (1)