Gim Kaulinan Barudak: Onyét Oyag


Nyaba ka loka http://sarwasunda.blogspot.com/2009/03/onyet-oyag.html, manggihan judul Onyét Oyag: Kaulinan Barudak. Gambarna nuduhkeun monyét anu keur meungpeun. Dina éta loka dijelaskeun, yén Kaulinan ieu dipedalkeun kalayan tujuan pikeun ngawanohkeun kandaga kecap (kosakata), ejahan, jeung undak-usuk (tatakrama) basa Sunda pikeun barudak.

Gim Kaulinan Barudak Onyet Oyag

Jadi Onyét Oyag mangrupakeun hiji jinis gim kaulinan barudak anu dijalankeun dina kompiuter, naha bari nyambung ka internét atawa henteu. Lamun hayang maénkeun dina panyungsi internét bisa ngaliwatan alamat di luhur kalawan neken kenop Play Online. Sedengkeun lamun hayang maénna henteu kudu nyambung ka internét, éta gim kudu diundeur heula. Cara ngundeurna, masih kénéh ti éta loka, teken waé kenop Download.

Pikeun anu hayang nyobaan atawa ngundeur éta gim bisa langsung waé nyungsi ka alamat http://sarwasunda.blogspot.com/.

Ieu gim téh dijieun ku alpukahna Itanabin Production.

(Gambar meunang nginjeum ti http://sarwasunda.blogspot.com/)

Ngundeur Kaulinan Plés Maké Free Flash Game Download Tool


Dina maénkeun kaulinan mangrupa gim flash, bisa teu bisa kudu waé komputer paranti maénkeunana nyambung ka jaringan internét. Kusabab ieu gim téh diteundeunna dina kompiuter pangladén web lain dina kompiuter anu maénkeunana. Jadi dina maénkeunana téh kudu waé bisa nyambung ka internét. Lamun teu nyambung ka internét mah, bororaah maén gim flash di internét, dalah internétan ogé apanan teu bisa.

Terus, kumaha atuh carana supaya gim flash anu aya di internét téh bisa diteundeun dina kompiuter anu tungtungna bisa maénkeun éta gim kalawan henteu kudu nyambung ka internét?

Free Flash Game Download Tool

Ieu mah atuh kudu bisa ngundeur éta gim flash ti kompiuter pangladén wéb kana kompiuter anu maénkeunana. Ngan dina ngundeur ieu gim flash teu bisa kitu waé, da teu bisa langsung diundeur, kajaba lamun gim-gim anu aya dina situs wéb miniclip. Gim-gim flash anu aya di situs flash-game, game.co.id jeung flashgame247, teu bisa langsung diundeur kitu waé da dina situsna ogé teu nyadiakeun pakakas atawa pasilitas pikeun ngundeur gim-na. Cara anu bisa dipaké pikeun ngundeur gim-gim flash ieu téh nyaéta maké pakakas séjén. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké nyaéta Free Flash Game Download Tool.

Pakakas ieu bisa digunakeun pikeun ngundeur gim flash anu keur dipaénkeun dina hiji situs wéb. Carana, sanggeus masang ieu pakakas atawa program, jalankeun program Free Flash Game Download Tool. Terus tina jandéla pokona, teken kenop Add, anu bakal ngaluarkeun jandéla leutik di tengah. Dina jandéla ieu, asupkeun alamat situs wéb tempat maénkeun gim flash dina situs wébna. Sanggeus alamatna asup kana kotak eusian, teken kenop Detect Flash Game pikeun maréntahkeun program néangan payil gim flash anu dipimaksud (anu keur dipaénkeun atawa alamat situs wébna anu disalin). Lamun payil gim flash-na kapanggih jandéla leutikna bakal leungit inpo gimna bakal asup kana jandela poko. Sanggeus kitu atur tempat neundeun payil gimna maké kenop Output Directory. Pilih tempat neundeunna. Sanggeus kitu mah, teken kenop Download. Tungguan nepikeun ka réngséna (tandana réngsé nyaéta lamun inpo di handapeun percent geus nepi kana angka 100%).

Anu mikabutuh pakakas Free Flash Game Download Tool bisa ngundeur ieu pakakas ti alamat http://download.cnet.com/Free-Flash-Game-Download-Tool/3000-2121_4-75328584.html

Kaulinan (Gim) Flash di Internét


Salasahiji kaulinan anu dipikaresep ku barudak (tapi sabenerna mah lain ngan ukur barudak wungkul) di jaman internét ieu mah nyaéta kaulinan internét (gim internét). Kaulinan internét lumayan loba rupana. Ti mimiti anu hampang jeung basajan nepikeun ka anu beurat. Kaulinan anu hampang diantarana waé nyaéta Kaulinan Plés (gim flash). Gim flash mangrupakeun gim anu hampang pikeun komputer jeung jaringan internét kusabab ukuranana leutik jeung teu kudu dipasang atawa diinstal dina kompiuter. Gim ieu dijieunna maké Macromedia Flash (ayeuna mah jadi Adobe Flash, sanggeus pausahaan Macromediana dibeuli ku pausahaan Adobe).

Pikeun maénkeun ieu gim, tinggal asup ka situs wéb maké panyungsi internét kayaning Mozila Firefox atawa Internet Explorer anu geus ditambahan ku Flash Player (kadang Flash Player ieu kudu dipasang atawa diinstal sanggeus masang panyungsi internét). Loba situs wéb anu nyadiakeun rupa-rupa kaulinan tina flash kayaning game.co.id, flash-game.net, flashgame247, miniclip jeung anu séjénna.

salasahiji situs web anu nyadiakeun gim flash

Di jero éta situs wéb disadiakeun rupa-rupa kaulinan anu dipilah-pilah kana sababaraha katagori. Aya katagori balap (racing), aksi (action), stratégi (strategy), tétémbakan (shooting), olah raga (sport), tatarucingan (teka-teki/puzzle), jeung katagori séjénna. Pikeun anu resep gim babalapan saperti balap mobil atawa balap motor, bisa milih katagori balap atawa racing. Kitu deui anu resep kana kaulinan/gim katagori séjénna, tinggal asup kana katagori anu dipimaksud.

Patani jeung Pesbuk


Dina pakaitna patani jeung pesbuk, aya perkara anu matak hémeng. Naha bener kitu anu maké pésbuk téh lolobana mah patani?

Lamun bener kitu, kira-kirana percaya teu? Jeung naon sababna…?

Nurutkeun warta ti hiji situs, cenah anu jadi anggahota pésbuk téh lolobana patani.

Anu jadi kapanasaran téh, naha bet bisa…?

Bisa waé sigana mah kusabab jaman téh geus kacida majuna, jadi waé sanajan pagawéanana patani tapi resep pesbukan. Atawa memang geus robah, anu tadina patani téh ayeuna mah ganti pacabakan jadi tukang pesbukan.

Tapi, kelanan….

Nurutkeun éta warta, anu disebut patani dina anggahota pésbuk mah lain patani biasa. Sebutan patani pikeun anggahota pésbuk téh lain ku sabab pagawéan sapopoéna jadi patani atawa di kebon, tapi kusabab resep jeung remen maén kekebonan dina situs pésbuk.

Kekebonan di pesbuk

Sakumaha anu geus kamaphum ku sakabéh anggahota pésbuk, dins pésbuk téh loba pisan anu ngaranna kaulinan anu disebut gim téa. Hiji kaulinan anu loba pisan anu maénkeunana téh nyaéta gim farmville. Farmville mangrupakeun gim anu dijerona ngajak anggahota pesbuk pikeun nyieun kekebonan. Kekebonan anu sakumaha dina kahirupan nyata, kudu dipelakan (kaasup kudu dipacul saméméh dipelakan) dilongokan supaya ulah loba hama jeung jukut jeung dipanén dina waktuna panén (lamun dina waktuna panén henteu dipanén waé, buahna bakal buruk).