Guntreng jeung Gétréng


Papada jalma teu weléh aya pasalingsinganana jeung pasaliana. Moal saterusna sajalan jeung sapamadegan, da anu ngaranna ogé béda jalma. Béda jalma béda ogé kahayang jeung pamadeganana. Pon kitu deui reujeung papada dulur atawa baraya. Lain ngan ukur reujeung batur wungkul, dalah reujeung anu sarundayan ogé osok aya waé anu pasalia téh. Teu anéh lamun aya waktuna gétréng reujeung aya waktuna guntreng.

Nalika satuhu satujuan, balak guntreng ngobrol. Arék ka kalér atawa ka kidul, obrolan téh bakal bakal nyambung. Taya basa jadi pacéngkadan atawa neugteug jeung hog hag. Keur mangsana guntreng mah asa lain jeung sasaha ngobrolna ogé. Arék heureuy atawa ngobrol anu teges, moal matak jadi mas’alah. Éta dina mangsana sareundeuk saigel.

ngobrol
ngobrol

Hanjakal teu salawasna bisa guntreng. Dina waktu-waktu anu lian mah apanan osok aya istilah gétréng. Anu tadina sareundeuk saigel téh robah jadi pahereng-hereng. Anu tadina sapamdegan téh pasalia pamadegan atawa béda kahayang. Anu saurang hayang kieu, anu lianna hayang kitu. Duanana teu sajalan deui. Sanajan anu nyababkeunana mangrupakeun perkara anu teu sapira.

Arék gétréng atawa guntreng, duanana pasti marengan kehirupan jalma jeung bakal aya mangsa-mangsana.

(Gambar meunang nginjeum ti nyunyu.com)