Kumaha Lamun Hayang Ngaropéa Aksara Sunda?


Pikeun anu hayang miboga wangunan Aksara Sunda anu disaluyukeun reujeung kahayang sorangan sakumaha rupa-rupana aksara laten, bisa nyieun wangunan Aksara Sunda sorangan. Arék nyieun ti mimiti pisan atawa ngaropéa anu geus aya. Lamun hayang nyieun ti awal, kudu apal heula jinis-jinis hurup dina Aksara Sunda katut cara nempatkeunana dina tulisan. Lamun ngaropéa, leuwih gampang deui kari muka payil font Aksara Sunda anu geus nyampak terus diropéa. Tapi ngaropéana lain hartina ngarobah wangunan Aksara Sunda nepikeun ka béda pisan reujeung anu geus ditangtukeun, tapi ngaropéa supaya leuwih narik ati atawa leuwih dipikaresep kusabab wangunanana henteu éta deui éta deui. Jadi tujuanana ngaropéa mah supaya leuwih alus deui wangunanana anu antukna leuwih dipikaresep ku anu arék makéna.

Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)
Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)

Hal ieu bisa diilikan kana wangunan hurup laten anu rupa-rupa wangunanana. Apanan dina aksara laten mah aya hurup New Times Roman, aya Arial, aya hurup Bookman Old Times jeung wangunan aksara latén séjénna. Atuh, hal ieu bisa diprakeun kana Aksara Sunda. Aksara Sunda anu gampang dirobahna katut gampang dipakéna mah taya deui salian ti wangunan SundaneseLatin. Jadi lamun arék ngarobah atawa nyieun Aksara Sunda aya alusna nyieun Aksara Sunda anu kaasup kana SundaneseLatin.

Pikeun ngaropéa atawa nyieun hurup (font) diperlukeun pakakas atawa aplikasi pikeun nyieun hurup anu biasa disebut Font Creator. Di mandala maya, lamun disaliksik mah lumayan loba aplikasi/pakakas anu bisa dipaké pikeun nyieun hurup. Ti pakakas anu haratis nepikeun ka anu mayar. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun nyieun atawa ngaropéa font (hurup) téh nyaéta FontForge. Aplikasi ieu kaasup aplikasi anu haratis kalawan gampang dina makéna. Salian ti FontForge, aya deui aplikasi Type light.

Ngeunaan Aksara Sunda


Geus sababaraha taun katukang mikawanoh aksara Sunda. Éta ogé kétang pédah waé meuli buku Aksara Sunda anu jilidna warna beureum. Harita mah kacida hayangna lamun dina maké kompiuter téh bisa ngagunakeun Aksara Sunda. Nya sahanteuna waktu ngetik dina program Microsoft Word. Harita miboga kahayang nyieun aksara kujalan ngarobah salasahiji jinis aksara (font) anu aya dina Windows, terus nalika nulis ngagunakeun Microsoft Word milih aksara anu geus meunang ngarobah téa. Ngan kahayang ngan ukur kahayang, teu nepikeun ka jadi kanyataan.

Ayeuna-ayeuna, sawatara inpo ti internét geus nerekab ngeunaan ayana Aksara Sunda anu bisa dipaké dina kompiuter. Naha arék dina Windows atawa Linux. Aksara Sunda geus asup kana standar Unicode. Kusabab kitu Aksara Sunda geus diaku jadi standar pikeun nulis maké kompiuter hususna pikeun urang Sunda.

Urang Sunda anu mikaresep kana Aksara Sunda, anu jadi salasahiji bagéan tina Budaya Sunda, kudu ngarasa bungah yén Aksara Sunda geus diaku jeung geus jadi standar pikeun digunakeun dina ngokolakeun inpo atawa data. Dina nulis maké kompiuter, atawa neundeun data dina kompiuter reujeung silih-tukeuran data antara papada urang, bisa maké kompiuter bari teu kudu sieun susah pikeun ngarobahna reujeung ngokolakeunana deui. Asal dina kompiuter anu dipakéna geus diteundeunan Aksara Sunda, bisa digunakeun pikeun nulis maké Aksara Sunda.

Kampung Ciburuan ngagunakeun Aksara Sunda

Pikeun anu hayang miboga kompiuter anu bisa dipaké nulis Aksara Sunda, kudu ngundeur heula Aksara Sunda. Ngundeurna bisa ti alamat ieu. Sanggeus diundeur terus asupkeun éta payil meunang ngundeur kana map C:/Windows/FONTS.