Advanced SystemCare v3 Free, Pakakas Haratis Paranti Memener Komputer


Advanced SystemCare v3 Free mangrupakeun kumpulan pakakas anu dihijikeun, di jerona miboga mangpaat pikeun ngajaga, ngaberesihan, memener jeung ngagancangkeun kompiuter. Advanced SystemCare v3 Free miboga cara anu anyar pikeun memener komputer. Kalawan make tetempoan (jandela) anu alus jeung tehnologi anu anyar, pangalaman dina ngajalankeun jeung memener komputer jadi bener-bener beda tinu biasana.

Jandela Advanced SystemCare v3 Free

Dina paketanana, Advanced SystemCare v3 Free miboga sakumpulan pakakas anu dibedakeun jadi tilu golongan.

  1. Maintain Windows: Pakakas ieu digunakan pikeun memener kompiuter. Kaasup oge pikeun miceunan Spyware, memener Registry, meresihan Privacy, jeung miceunan payil anu teu perlu.
  2. Diagnose System: nyaeta pakakas pikeun nengetan pangabisa komputer jeung masalah kaamanan. Kaasup oge pikeun naekeun sistem, panangkis kaamanan jeung memeres harddisk.
  3. Utilities: nyaeta kumpulan pakakas pikeun memener, ngajaga, meresihan jeung ngatur sistem Windows.

Anu merlukeun ieu pakakas atawa program, bisa ngundeur di alamat http://www.iobit.com/ascdownload-promo.html atawa di dieu.