Diajar WordPress (2): Ngajajah Unggal anu Aya dina Dasbor


Sanggeus daptar blog, waktuna ngimimitian pikeun ngajajah dasbor, panél kadali di paranti medalkeun tulisan, ngokolakeun pairan, ngarobah pintonan katut panataan séjénna. Dasbor bisa disebut dapurna pikeun hiji blog, anu ngan ukur bisa diasupan ku anu boga blog. Sedengkeun ari tepasna mah mangrupakeun tempat anu bisa ditempoan ku anu lian. Anu boga blog, bisa nempoan duanana (tepas jeung dapurna).

Mangsa geus cunduk pikeun ngajajah unggal anu aya dina dasbor pikeun nyieun, ngarobah jeung ngatur eusi anu baris dipedalkeun dina blog. Dina waktu ngaaktipkeun akun blog, bakal langsung disampakeun layar pangwilujeng dina dasborna. Pikeun nempo pidangan atawa ancoan blogna (pidangan hareup atawa tepas), bisa neken judul blog anu aya di juru luhur kénca layar. Di tepas, bakal dipidangkeun pedalan anu judulna Hello world! anu ditambah ku wijet di sisi katuhuna. Pidangan ieu bisa diatur dina jero dasbor.

Ngajajah sagala hal anu aya dina dasbor

Sakali waktu asup ka jero dasbor blog WordPress, waktu nempoan tepas blog bakal diancokeun toolbar di luhur layar anu bisa digunakeun pikeun jalan gancang asup kana dasbor blog. Dina dasbor, di belah kénca, aya daptar pidangan (menu) anu bisa digunakeun pikeun ngatur blog katut ngariasna. Pikeun ngatur pidangan atawa ancoan blog, bisa asup kana menu Panataan > Umum (Settings > General) anu aya di lebah handap. Dina menu ieu bisa diatur judul blog katut tagline-na, ogé panataan séjénna. Ngeunaan ngatur ngeunaan anu sipatna pribadi atawa rusiah, bisa diatur dina menu Panataan > Pribadi (Settings > Privacy).

Sabarian nempoan pidangan anu aya dina dasbor, bisa sakalian diajar atawa mikanoh hal-hal anu aya dina dasbor.

(Gambar meunang nginjeum ti http://learn.wordpress.com/)

WordPress Pikeun dina Android


Pikeun anu ngagunakeun hénpon Android jeung miboga blog dina WordPress, aya inpo ngeunaan aplikasi WordPress pikeun dina hénpon Android. Aplikasi ieu ditujukeun pikeun mantuan anu miboga hénpon Android dina ngokolakeun blogna anu diteundeun dina pangladén wéb WordPress. Dina ngokolakeun blog anu diteundeun di WordPress, teu kudu susah-susah, kari ngagunakeun aplikasi WordPress for Android. Ayeuna geus aya pérsi 2.

Aplikasi ieu aya panambahan kamampuhan dibandingkeun reujeung pérsi saacanna. Panambahan anu katempo diantarana pidangan anu anyar, paranti ngokolakeun tulisan anu leuwih alus, geus bisa digunakeun tina tablét, jeung panambahan séjénna.

Pidangan anyar aya pakaitna reujeung Action Bar katut Dasbor. Sagala hal anu bisa dipigawé ditempatkeun di hiji tempat. Dasbor mangrupakeun pidangan utama anu disampakeun waktu aplikasi dijalankeun. Dina Dasbor disadiakeun sagala hal anu diperlukeun diantarana nyieun tulisan anyar atawa ngilikan statistik. Jumlah pairan anu acan disatujuan oge disadiakeun. Ditambahkeun ogé kenop ikeun nambahkeun poto atawa pidio anu bisa dicokot tina kamera anu aya dina hénpon. Sedengkeun ari Action Bar digunakeun pikeun pindah blog, nyegerkeun eusi blog atawa pindah ka Dasbor najan keur di mana waé ogé.

Pidangan Dasbor WordPress pikeun Android

Editor tulisan ogé aya anu panambahna. Disadiakeun toolbar paranti ngarobah-robah tulisan katut eusina. Aya panambah pikeun ngarobah tulisan anu leuwih rempeg, bisa nambahan panumbu, ngarobah judul, katerangan, nempatkeun katut ukuran gambar. Editor ogé bisa dirobah jadi saukuran layar. Salian ti éta masih kénéh aya panambah séjénna, anu tangtuna ogé pikeun ngagampangkeun dina ngokolakeun blog dina WordPress ngaliwatan hénpon Android.

Pikeun anu merlukeun ieu aplikasi, bisa néang ka Android Market.

(Gambar meunang nginjeum ti http://wpandroid.wordpress.com/)