Ngan Ukur


Ngan ukur gerentes hate,
Nu maturan rasa simpe,
Ka mana tempat nyarande,
Naha bet asa dipepende,
Saha anu deuk ngajampe,

Ukur geletuk na kalbu,
Pamohalan rasa mahabu,
Jadina ngembang kadu,
Handapeun tangkal jambu,
Cangcaya leungeun katuhu,

Ukur ngabetrik na ati,
Kasengker ku tata titi,
Rarasaan deukeut jeung pati,
Da lain jalma sakti,
Hiji wanci nu nastiti,

Ukur haleuang na dada,
Teu meunang padu disada,
Komo keuna sakaba-kaba,
Alatan aya nu beda,
Ulah pisan jadi ceda,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=442370756893)