Jam Sunda dina Wangun Aplikasi Komputer


Anjog ka blog Kang Dadang Nurjaman, aya tulisan anu dijudulan Ngaran Waktu Sapoé Sapeuting dumasar Kajadian Alam. Ieu tulisan ngajéntrékeun ngeunaan ngaran-ngaran wanci dina Basa Sunda luyu reujeung jam-na salila sapoé sapeuting. Ngan anu matak katarikna mah lain ngeunaan ngaran-ngaran wancina, anu matak narik mah dina ahir tulisan disebutkeun ngeunaan aplikasi Jam Sunda anu dijalankeun dina komputer. Anjeunna ngadamel program aplikasi Jam Analog Wanci Sunda pikeun komputer. Ieu program téh bisa dijalankeun dina komputer Windows.

Jadi panasaran, kumaha rupa jeung pidanganana….

Pidangan aplikasi Jam Sunda anu dijalankeun dina Windows 7
Pidangan aplikasi Jam Sunda anu dijalankeun dina Windows 7

Ieu aplikasi téh bisa diundeur ku saha waé. Aya dua rupa aplikasi anu bisa diundeur téh, nyaéta aplikasi pikeun atawa anu diterapkeun dina Windows XP jeung aplikasi pikeun dina Windows 7. Ari payil aplikasi anu bisa dijalankeun dina Windows XP bisa diundeur di alamat http://www.4shared.com/file/PaLm1r3j/Wanci_Sunda.html atawa http://www.4shared.com/zip/0ya8LhZL/Wanci_Sunda.html. Sedengkeun ari aplikasi pikeun Windows 7 bisa diundeur di alamat http://www.4shared.com/zip/psaQkfN-/Wanci_Sunda_Win7.html.

Jadwal Imsakiyah di Pekanbaru


Wewengkon dayeuh Pekanbaru mah béda reujeung wewengkon dayeuh Bandung atawa Sumedang. Wanci di Bandung atawa Sumedang mah teu jauh teuing bédana reujeung wanci di Jakarta. Bédana ngan ukur dua menit atawa tilu menit. Jadi teu pati lieur teuing ngitungna. Sedengkeun ari di Pekanbaru? Apanan teu apal bédana wanci antara Jakarta jeung Pekanbaru. Sedengkeun wanci téh apanan dina bulan puasa mah kacida pentingna. Utamana pikeun saur jeung buka.

Untung waé sanggeus dipaluruh mah meunang inpo ngeunaan wanci imsak jeung bukan pikeun dayeuh Pekanbaru salila sabulan campleng. Sumberna ti Pro Berita.

Ciri wanci sabulaneun pikeun dayeuh Pekanbaru

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.proberita.com/)