Kuring Mikaresep Sakumaha Mikaresepna Andika


Kuring mikaresep naon anu dipikaresep ku kuring sakumaha mikaresepna andika kana perkara anu dipikaresep ku andika.

Kabeh jalma sarua miboga rasa resep. Teu nempo di saha-sahana, pasti jalma mah miboga hal anu dipikaresep. Rasa resep, rasa suka aya di unggal jalma. Ngan anu ngabédakeunana mah perkara anu dipikaresepna. Najan unggal jalma sarua miboga rasa resep, tacan tangtu naon anu dipikaresepna téh sarua. Kuring reujeung andika sarua miboga rasa resep. Ngan tacan tangtu naon anu dipikaresep ku kuring sarua reujeung naon anu dipikaresep ku andika. Gedéna rasa resep, bisa waé sarua. Arék ngan saukur resep, rada resep atawa kacida resepna. Unggal jalma miboga hal anu kacida dipikaresepna, aya hal anu dipikaresep jeung anu rada dipikaresep.

Silih pikaceuceub antara dua urang jalma

Sabalikna rasa resep, aya ogé rasa miceuceub. Unggal jalma miboga rasa ceuceub. Ngan nya kitu téa, perkara anu dipiceuceubna, tangtuna ogé moal sarua. Sakumaha anu dipikaresep, anu dipiceuceub ogé tangtuna béda-béda di unggal jalma.

Dina kahirupan, hirup kumbuh jeung papada jalma, pangaresep unggal jalma kadang mangaruhan kahirupan. Pon kitu deui reujeung rasa ceuceub. Aya perkara anu dipikaresep ku hiji jalma, tapi dipiceuceub ku jalma séjén. Béda rasa dina hiji perkara, bisa jadi asal pacogrégan atawa henteu akurna hiji jalma jeung jalma séjén. Bédana pangaresep, bisa jadi sabab paanggangna tatali warga. Komo lamun bédana téh patunggang tonggong pisan. Naon anu dipikaresep ku hiji jalma jadi perkara anu dipikaceuceub ku jalma séjén.

Kumaha atuh ngungkulanana? Anu kudu jadi patokan mah, unggal jalma miboga pangaresep séwang-séwangan. Pon kitu deui jeung anu dipikaceuceub ku unggal jalma, tangtuna béda-béda. Sapanjang anu dipikaresep jeung anu dipikaceuceubna teu nyababkan dosa mah, teu kudu jadi pacogrégan komo mumusuhan mah.

(Gambar meunang nginjeum ti http://4.bp.blogspot.com/-7Y7VqwYq_xM/TW9NcWFNRQI/AAAAAAAAAKc/MMUBFMtm1Ns/s1600/gasakan.JPG)

Lamun, Siga Naha, Padahal…


Lamun geuleuh, geuleuh kunaon
Lamun ijid, ijid kunaon
Lamun ceuceub, ceuceub kunaon
Lamun kesel, kesel kunaon

Siga anu geuleuh, geuleuh pisan
Siga anu ijid, ijid pisan
Siga anu ceuceub, ceuceu pisan
Siga anu kesel, kesel pisan

Naha bener geuleuh kitu?
Naha bener ijid kitu?
Naha bener ceuceub kitu?
Naha bener kesel kitu?

Padahal mah henteu geuleuh teuing
Padahal mah henteu ijid teuing
Padahal mah henteu ceuceub teuing
Padahal mah henteu kesel teuing

-

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150307372301894, gambar meunang nginjeum ti http://1.bp.blogspot.com/-n2dr_NNngCY/TWEq02xt_bI/AAAAAAAAANc/6AIJRRg3vxU/s1600/angry-face.jpg)