Linux Live USB Creator (LiLi), Salasahiji Pakakas Paranti Ngasupkeun Sistem Operasi Linux kana Plesdis


Linux Live (Lili) USB Creator mangrupakeun pakakas anu alus pisan anu bisa dipake pikeun masang rupa-rupa Sistem Operasi Linux kana Plesdis USB. Anu hasilna, bisa nyieun Plesdis USB anu bisa ngamimitian ngajalakeun kompiuter (booting). Pakakas anu dijieun ku alpukahna Thibaut Lauzière ieu, mimitina mah dipikawanoh salaku uSbuntu Live Creator, anu bisa dipake pikeun ngasupkeun Linux kana Plesdis USB tina wangunan imej (Image), ISO atawa sidi (CD). Bisa oge dipake pikeu ngundeur heula IMG atawa ISO-na. Salian ti eta, Lili USB Creator ieu bisa oge pikeun masang Portable VirtualBox dina plesdis. Kusabab kitu, engkena bisa milih naha masang Linux ti jero Windows ngagunakeun VirtualBox anu aya dina plesdis atawa ngajalankeun Linux langsung tina plesdis USB.

Diantara kamonesan Lili USB Creator ieu, nyaeta:

 1. Haratis jeung Open-source. LinuxLive USB Creator bener-bener haratis teu kudu dibayar. Wangunanana basajan jeung gampang digunakeun ku saha wae.
 2. Henteu merlukeun mareman heula kompiuter. Kusabab ayana VirtualBox, bisa ngajalankeun Linux bari henteu kudu mareuman heula kompiuter.
 3. Ngarojong rupa-rupa Linux anu aya. Ampir sakabeh Linux anu aya bisa diasupkeun kana plesdis ngaliwatan pakakas ieu, saperti Ubuntu, Fedora, Debian, OpenSUSE, Mint, Slax, CentOS, ArchLinux, Gentoo, PCLinuxOS, Sabayon, BackTrack, Puppy Linux.
 4. Tetep tumetep (persistence). Sanajan plesdis geus dipasangan Linux, tapi plesdis masih keneh bisa dipake pikeun neundeun data atawa masang program. Ngan kamonesan ieu acan diterapkeun dina sakabek Linux.
 5. SmartClean & SmartDownload. Pakakas ieu bisa mumus kalawan beresih Linux anu diasupkeun kana plesdis. Ditambah oge ku pangabisa pikeun ngundeur Linux anu didukung ku pakakas ieu bari ngan ukur dua kali klik.
Pintonan jandela Linux Live USB Creator

Pikeun anu merlukeun ieu pakakas (program) bisa ngundeur di alamat http://www.linuxliveusb.com/en/download.

Ashampoo Burning Studio 6 Free, Pakakas Paranti Neundeun Data/Payil kana CD/DVD


Perlu ngasupkeun data atawa payil tina komputer kana CD atawa DVD? Lamun bener, dina prak-prakanana merlukeun program atawa pakakas pikeun ngasupkeun éta data kana CD atawa DVD.

Ashampoo Burning Studio 6 Free

Aya hiji program atawa pakakas anu lumayan alus anu bisa dipaké pikeun ngasupkeun data kana CD atawa DVD. Salian ti alus, pangpangna mah éta program téh haratis. Program éta téh ngaranna Ashampoo Burning Studio 6 Free.

Pakakas ieu lumayan sederhana, gampang dipakéna. Pérsi 6 masih kénéh maké kaonjoyan anu aya dina pérsi-pérsi saméméhna ditambah ku kabisana dina ngasupkeun data kana CD leuwih ti hiji (multi-disc), diasupkeunana kamampuhan pikeun nyedot data tina CD Audio jeung panambahan kabisa pikeun ngarojong format Blu-ray anu ngabogaan kapasitas nepikeun ka 5 gigabyte unggal lapisna.

Pangabisa anyar anu diasupkeun kana pérsi 6 ieu diantarana waé:

 • Nyieun peperenian (arsip) cadangan anu digémbol (di-zip) kalawan diringkeban maké tulaksandi.
 • Misahkeun peperenian sacara otomatis ngaliwatan diska anu loba (multiple disk)
 • Malikeun eusi peperenian kana tempat asalna
 • Di jero ieu pakakas geus ngagabungkeun ripper CD audio anu digunakeun pikeun nyimpen audio kana payil MP3, WMA atawa WAV
 • Aya pilihan pikeun ngatur jumlah salinan diska
 • Diska anu diasupan data bisa langsung dipariksa datana bari henteu kudu dikaluarkeun heula
 • Jeung rupa-rupa panambah anu diasupkeun kana ieu pakakas anu bisa nyababkeun gampangna ngagunakeun ieu pakakas.

Pikeun anu merlukeun ieu pakakas atawa program bisa ngundeur ti alamat http://download.cnet.com/Ashampoo-Burning-Studio-Free/3000-2646_4-10776287.html

DVDVideoSoft Free Studio Manager, Pakakas Gratis pikeun Ngolah Audio Pidio


Perlu pakakas pikeun ngolah audio jeung pidio (video maksudna mah) dina komputer anu haratis (gratis maksudna mah)…?

Lamun jawabanana heueuh, aya hiji program pakakas anu kaicda lengkepna jeung gratis deuih. Ngaran eta pakakas teh DVDVideoSoft Free Studio Manager. Free Studio Manager mangrupakeun hiji pakakas (utilitas) atawa program dina komputer anu kacida lengkepna dina ngolah audio jeung pidio, kaasup ngundeur pidio tina situs Youtube kaluaran ti DVDVideoSoft.

Jandela Poko DVDVideoSoft Free Studio Manager

DVDVideoSoft Free Studio Manager ngagabungkeun leuwih ti 30 rupa pakakas paranti ngolah jeung ngarobah audio jeung pidio. Kabehanana dihijikeun dina hiji program. Dina program ieu dijerona aya pakakas pikeun ngundeur (download) jeung ngarubah pidio  YouTube kana pidio pikeun divais portabel (PSP, iPod, iPhone jeung anu sejenna), ngarobah alur sora tina pidio kana format lagu MP3, pidio kana format Flash, ngarobah pidio 3gp jeung rea-rea deui. Program ieu oge mawa pakakas pikeun nulis data kana CD atawa DVD jeung aplikasi pikeun nyedot musik tina CD Audio.

Dina jandela awal Free Studio Manager, aya opat rupa kategori anu bisa dipilih gumantung kana kabutuhan. Opatanana teh nyaeta: Internet, DVD & Video, MP3 & Audio, CD/DVD/BD. Opatanana dieusian ku pakakas anu aya hubunganana jeung judulna.

 • Katagori Internet digunakeun pikeun ngundeur pidio tina YouTube atawa video Flash ti internet terus diteundeun kana komputer jadi format anu dipikahayang.
 • Katagori DVD & Video aya hubunganana jeung pakakas pikeun ngarobah pidio tina hiji format kana format anu sejen, kaasup pikeun ngolah pidio anu gampang (sederhana). Dina katagori ieu oge aya pakakas pikeun ngarekam layar monitor komputer.
 • Katagori MP3 & Audio, nyaeta kumpulan pakakas pikeun ngolah sora, audio atawa lagu. Di jerona aya pakakas pikeun ngarobah format audio.
 • Katagori CD/DVD/BD, mangrupakeun kumpulan pakakas pikeun ngasupkeun audio atawa pidio kana CD atawa DVD.

Anu merlukeun ieu program bisa langsung ngundeur programna tina situs DVDVideoSoft atawa bisa diklik di dieu.

Pikeun catetan, program/pakakas ieu bisa digunakeun dina Windows 2000/XP/Vista/7. Sanajan gratis, program ieu rada maksa anu ngagunakeun pikeun nerapkeun toolbar dina browser anu digunakeun.