Naha Suwung


 
 

Anu suwung lain embung
Anu copong lain pundung
Nu ilang lain kapahung
Nu poék lain kasarung
Teu tenget teu wé kurunyung

Éndahna soré ku layung
Layung anu ngadon mayung
Di mumunggang kulon hurung
Lain cicirén pangjurung
Keupat koréjat rék lawung

Kahayang ulah diberung
Pasolengkrahna dipulung
Pamohalan nék satangtung
Hémeng naha bisa jucung
Apalna ngan sakalangkung

Kahayang nu ngancik metung
Lin kedal ku hurun balung
Lain balaka ku kerung
Diwates kunu linuhung
Dihalangan ku pangurung

(Dicutat tina catetan pesbuk)

Ngeunaan Rarasaan


 
 

Naha rasa urang sarwa
Rasa nu ngancik na dada
Tetep tumetep teu cidra
Ti ajali salawasna
Ti mimiti salilana
Sapanjang implengan nyata

Naha rasa urang sarwa
Sing sarwa nyéngcélak aya
Ngeusi eusining subaya
Salawasna salilana
Teu tutas ku pegat nyawa
Teu tutas ku tilar dunya

Rasa melang lan hariwang
Rumasa hirup wangkelang
Rasa éta nu nyongcolang
Kumaha akibatna kasorang
Saeneng-eneng na jurang
Teu kacocéng sakalangkang

Rasa nandangan kapeurih
Taya ras-rasan teu nolih
Nyerina teu euih-euih
Giling gisik unggal usik
Hanjakal teu bisa balik
Keyeng mayeng taya titik

Naha rasa teu ka pupus
Nyangkaruk najan teu betus
Ngagerung najan teu harus
Nyantel pageuh na tuturus
Sapanjang dedeg nu banglus
Najan baheula teu lulus

Kumaha jirimna rasa
Angger ngagulidag rosa
Henteu robah pegat béja
Naha rasa ilang sirna
Kasaput robah mokaha
Béda tingkah marcapada

(Gambar meunang nginjeum ti trekearth.com)