Mangpaat Ngadahar Buah Reujeung Cangkang (Kulit)-na


Nurutkeun béja ti detikhealth ngeunaan cara ngadahar buah, aya alusna lamun ngadahar buah téh reujeung cangkangna. Ngadahar buah dibarung cangkangna, mangrupakeun hiji cara pikeun ngurangan beurat awak (supaya henteu gendut teuing). Ieu béja téh meunang nyutat tina hasil panalungtikan urang Ostrali (Autralia) anu ngaranna Profesor Mike Gidley. Inyana nalungtik cangkang buah jinis Irwin reujeung Nam Dok Mai. Ieu panalungtikan ngahasilkeun kanyataan yén cangkang atawa kulit buah bisa ngurangan ngalobaanana gajih dina awak jeung nyegah tina gendutna awak. Dua jinis éta cangkang atawa kulit buah miboga saripati bioaktif, diantarana fitokimia anu miboga hasiat dina ngahalangan proses  Adipogenesis nyaéta anu nyababkeun ngagendutanana awak. Nurutkeun anu nalungtik ieu, saripati jero buah reujeung cangkangna téh kacida bédana. Ngan, cenah, ngeunaan ieu diperlukeun panalungtikan leuwih parna.

Jadi, nurutkeun ieu panalungtikan mah, aya alusna lamun ngadahar buah téh reujeung cangkangna atawa kulitna. Sakumaha mangpaat ngadahar apel atawa pir (pear) reujeung kulitna. Ulah ngan ukur ngadahar jerona wungkul.

Salasahiji jinis buah dina tangkalna

Ngeunaan ieu, jadi inget ka jaman baheula. Keur budak mah, lamun ngadahar bungbuahan téh osok reujeung cangkangna, tara ieu dipesék heula. Kaasup dina ngadahar buah. Malahan mah apanan tara diberesihan heula. Lamun katempona beresih (beresih ceuk penclongan mata), langsung waé didahar. Diberesihan téh lamun daék reujeung katempona kotor kulitna, naha dikumbah atawa ngan sakadar disusutan wungkul. Dina keur males mah ngan ukur disusutan maké baju supaya beresih.

Sanajan karasa rada kesed ogé resep waé ngadahar buah reujeung cangkangna téh. Taya pikiran yén cangkang buah téh miboga mangpaat eukeur kasehatan awak. Nu kapikir mah, buah henteu dipesék heula téh supaya gampang waé henteu kudu susah mesék heula. Reujeung lamun dipesék téh apanan aya buah (jerona) anu kapiceunan (kajaba ku anu geus ahli mesék buah).

Ayeuna? Geningan aya mangpaatna kulit atawa cangkang buah téh pikeun kasehatan. Alus atuh lamun kitu mah.