Waragad Kompanyeu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang


Waragad Kompanyeu
Waragad Kompanyeu

KPU Daerah Sumedang geus medalkeun data ngeunaan gedéna waragad unggal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang anu dipaké kompanyeu Pemilukada taun 2013. Sabaraha waé atuh waragad anu katarima jeung dipaké kompanyeu ku unggal pasangan calon téh? Datana bisa ditengetan dina daptar di handap ieu, atawa bisa langsung ngalongok kana dokumén anu diancokeun ku KPU Daerah Sumedang di Google Drive.

No Pasangan Calon Katarima (000) Dikaluarkeun (000) Sésa (000)
1 H. Didi Djamhir, Ir. MT./Ridwan Solichin, S.IP., M.Si. 1.000.000 1.000.000 0
2 Dra. Hj. Eni Sumarni, S.T., M.Kes./H. Arrys Sudrajat, S.H. 721.700 721.700 0
3 Agus Welianto Santoso, S.H./Hj. Mully Mulyati Sukarya, S.Pd. 1.592.250 1.582.250 10.000
4 H. Ecek Karyana, S.Kep., M.H./dr. Irwanto 575.100 533.750 41.350
5 H. Oom Supriatna/Hj. Erni Juwita 685.000 685.000 0
6 H. Taufiq Gunawansyah, S.IP., M.Si./H. Usep Komaruzzaman, Ir. M.M. 1.138.200 1.137.200 1.000
7 H. Endang Sukandar/H. Ade Irawan 3.667.000 3.667.000 0
8 H. Tatang Sutarna/Hendrik Kurniawan 652.000 651.000 1.000

(Data meunang nyutat ti dokumen KPU Daerah Sumedang)

Pasangan Calon Nomer 7, Jadi Pinilih Bupati/Wakil Bupati Sumedang 2013-1018


Ngaliwatan Rapat Pléno KPU Daérah Sumedang anu dilumangsungkeun dina poé Senén ping 4 Maret 2013 di Gedong Islamic Center, ahirna mah ditetepkeun saha anu jadi pinunjul dina Pemilukada Sumedang. Anu jadi jawara dina Pemilukada Sumedang téh nyaéta Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomer 7. Pasangan Calon Endang Sukandar jeung Adé Irawan geus kapilih jadi Bupati Sumedang pikeun ambahan waktu ti taun 2013 nepikeun ka taun 2018. Hal ieu téh dumasar kana beubeunangan sora anu diitung ku KPU Daérah Sumedang, yén pasangan calon nomer 7 meunangkeun sora anu lobana 230.317 sora atawa 37,13 persén tina sora anu sah. Kusabab beubeunangan sorana leuwih ti 30%, Pemilukada milih Bupati/Wakil Bupati téh ngan ukur dilumangsungkeun saputeran.

Kaayaan keur lumangsungna Rapat Pleno KPU Daerah Sumedang
Kaayaan keur lumangsungna Rapat Pleno KPU Daerah Sumedang

Ngeunaan hasil ngitung anu ditembrakeun dina Rapat Pléno ieu, unggal pasangan calon bisa narima kana hasilna. Ngan hanjakal, anu néken hasilna ngan ukur saksi ti pasangan Didi Djamhir-Ridwan Solichin, Agus Welianto-Mully Mulyati jeung Endang Sukandar-Ade Irawan wungkul. Ari saksi ti pasangan calon Oom Supriatna-Erni Juwita mah embungeun néken, ngan ukur masrahkeun dokumén yén aya anu ngarempak aturan dina prak-prakanana Pemilukada ka KPU jeung Panwaslu. Sedengkeun saksi séjénna mah henteu néken kusabab henteu ngaluuhan ka tempat dilumangsungkeunana Rapat Pléno.

Calon anu ngaluuhan kana Rapat Pléno ieu ngan ukur Oom Supriatna-Erni Sumarni, Ecek Karyana-Irwanto jeung Muly Mulyati. Sésana mah henteu datang.

Hasil itung-itungan sora panungtungan
Hasil itung-itungan sora panungtungan

Hasil tina Pemilukada ieu moal langsung dipasrahkeun ka DPRD, Bupati Sumedang, Pemprov Jabar katut Kemendagri. Sabab kudu nungguan heula bisi aya calon anu henteu panuju kana hasil ieu Pemilukada ku jalan ngalaporkeunana ka Mahkamah Konstitusi (MK). Lamun dina lolongkrang waktu 8-10 Maret euweuh anu ngalaporkeun, kakara hasilna dipasrahkeun.

(Warta dicutat ti KPU Daerah Sumedang, gambar ti Kaca KPU Daerah Sumedang)

Hasil Pemilukada di TPS 9 Dusun Ciburuan


Pemilukada pikeun milih Bupati/Wakil Bupati Sumedang katut milih Gupernur/Wakil Gupernur geus dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 24 Pébruari 2013 (7 Suklapaksa Palguna 1949 Candra Kala Sunda). Ampir sakabéh warga anu miboga hak pikeun milih ngadongdon ka TPS di wewengkonna séwang-séwangan. Pon kitu deui reujeung warga masarakat Kampung Ciburuan. Warga masarakat Kampung Ciburuan anu geus meunang surat ondangan pikeun milih, geus muru TPS anu perenahna di Balé Musawarah Dusun Ciburuan ti mimiti jam tujuh isuk-isuk. Pada-pada sieun kapandeurian jeung supaya nyalsé ari geus milih mah, moal hariwang teuing.

Manjing pecat sawed ogé, milih téh geus réngsé. Sanajan kitu, hasilna henteu bisa langsung diitung. Geus jadi kasapukan yén pikun ngitung hasilna tetep kudu nungguan jam hiji.

Patugas KPPS keur ngitung surat sora disaksian ku saksi
Patugas KPPS keur ngitung surat sora disaksian ku saksi

Dina jam hiji, hasil nyoblos téh prung waé diitung kalawan disaksian ku saksi ampir ti unggal pasangan calon. Mimitina ngitung surat sora pikeun calon Gupernur/Wakil Gupernur. Sanggeus réngsé diteruskeun kana ngitung surat sora pikeun milih Bupati/Wakil Bupati. Hasilna nuduhkeun yén Pasangan Calon Gupernur/Wakil Gupernur nomer tilu meunang sora panglobana. Sedengkeun ari Calon Bupati/Wakil Bupati anu meunang sora panglobana téh nomer tujuh. Hasil ngitung nuduhkeun henteu sakabéh warga anu aya dina daptar, ngiluan milih. Jeung tina sakabéh surat sora anu milih henteu sakabéhna katarima (sah).

No. Pasangan Calon Beubeunangan
Beubeunangan Sora Calon Gupernur/Wakil Gupernur
1 Dikdik Mulyana Arief Mansur/Cecep Nana Suryana Toyib 5
2 Irianto MS Syafiuddin/Tatang Farhanul 100
3 Dede Yusuf/Lex Laksamana 105
4 Ahmad Heryawan/Deddy Mizwar 47
5 Rieke Diah Pitaloka/Teten Masduki 43
Beubeunangan Sora Calon Bupati/Wakil Bupati
1 Didi Ahmad Djamhir/Ridwan Solichin 7
2 Eni Sumarni/Arrys Sudrajat 14
3 Agus Welianto Santoso/Mully Mulyati Sukarya 26
4 Ecek Karyana/Irwanto 4
5 Oom Supriatna/Erni Juwita 1
6 Taufiq Gunawansyah/Usep Komaruzzaman 100
7 Endang Sukandar/Ade Irawan 142
8 Tatang Sutarna/Hendrik Kurniawan 5

Catetan: Jumlah warga anu mibogaan hak: 359. Anu teu ngiluan: 40 urang. Surat sora anu teu sah: 20 surat.

Wawanohan jeung Cabup/Cawabup Sumedang Nomer 8


Ieu data ngeunaan Calon Bupati jeung Calon Wakil Bupati Sumedang Nomer 8.

Pasangan calon nomer 8
Pasangan calon nomer 8
Ngaran Lengkep Calon Bupati : H. TATANG SUTARNA
Dilahirkeun : Sumedang, 10 Agustus 1963
Pagawéan Ayeuna : Pegawai Negeri Sipil
Sakola Panungtungan : Magister Hukum
Alamat : Dusun Cisurat RT. 07 RW. 01 Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang
Riwayat Sakola a. SD Negeri Sukamulya Taun 1974
b. SMP Negeri 2 Darmaraja Taun 1977
c. SMA Negeri 1 Sumedang Taun 1981
d. Universitas Islam Nusantara (Fak. Hukum) Taun 1986
e. IBLAM (Master Hukum) Taun 2004
Riwayat Organisasi a. Penasehat Paguyuban Pasundan Taun 2011 – Ayeuna
b. Komunitas Tokoh Peduli Sumedang Taun 2011 – Ayeuna
Riwayat Pagawéan a. Dosen STH dan Pengacara di Cianjur Taun 1987 – 1992
b. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Cianjur Taun 1991
c. Pj. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari kalabahi Taun 1993 – 1995
d. Kasubsi Prodsarin Kejari Serang Taun 1995 – 1997
e. Kasubsi Ekonomi dan Keuangan Kejari Serang Taun 1997 – 1998
f. Kepala Seksi Intelejen Kejari Cianjur Taun 1998 – 1999
g. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Baleendah Bandung Taun 1999 – 2001
h. Kepala Seksi Intelejen Kejari Bekasi Taun 2001 – 2003
i. Pengkaji pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Taun 2003 – 2005
j. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Taun 2005 – 2007
k. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Utara Taun 2007 – 2009
l. Kepala Kejaksaan Negeri Batam Taun 2009 – 2010
m. Kasubdit Oharda pada Direktur Uheksi Jampidum Kejagung RI Taun 2010 – 2011
n. Kasubdit Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya Jampidum Kejaksaan Agung Taun 2011 – Ayeuna
Ngaran Lengkep Calon Wakil Bupati : HENDRIK KURNIAWAN
Dilahirkeun : Jakarta, 10 Juni 1978
Pagawéan Ayeuna : Wiraswasta
Sakola Panungtungan : Sarjana
Alamat : Dusun Mekarjaya RT. 01 RW. 07 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
Riwayat Sakola a. MI Nurul Falah Cileles Taun 1990
b. MTs Sullamul Istiqomah Bekasi Taun 1993
c. MA Sullamul Istiqomah Bekasi Taun 1996
d. D2 IAIN SGD Bandung Taun 2001
e. STAI Sebelas April Sumedang Taun 2006
Riwayat Organisasi a. Bendahara IPNU Jatinangor Taun 1999
b. Ketua Senat STAI Sebelas April Sumedang Taun 2001
c. Ketua Umum PMII Sumedang Taun 2002
d. Presiden Mahasiswa Unsap Taun 2003
e. Wakil Ketua GP Ansor Sumedang Taun 2009
f. Wakil Ketua DMI Sumedang Taun 2009
g. Ketua GP Ansor Jawa Barat Taun 2012
Riwayat Pagawéan a. Staf Pengajar MTs Al-falah Cileles Taun 1997-2003
b. Manager BMT Masjid Agung Sumedang Taun 2005-2009
c. Tim Monev PPK IPM Sumedang Taun 2008-2009
d. Tim Pendamping Pengembangan UMKM Taun 2006
e. Staf ahli Fraksi DPRD Sumedang Taun 2004-2009
f. Anggota DPRD Sumedang Taun 2009 – ayeuna
Partéy Pangrojong 1. PAN
2. Partai Hanura
3. Partai Gerindra
4. PKB

(Data jeung gambar ti http://www.kpud-sumedangkab.go.id/)

Wawanohan jeung Cabup/Cawabup Sumedang Nomer 7


Ieu data ngeunaan Calon Bupati jeung Calon Wakil Bupati Sumedang Nomer 7.

Pasangan calon nomer 7
Pasangan calon nomer 7
Ngaran Lengkep Calon Bupati : H. ENDANG SUKANDAR
Dilahirkeun : Bandung, 12 April 1949
Pagawéan Ayeuna : Anggota DPR RI
Sakola Panungtungan : Pasca Sarjana
Alamat : Gang Ojon RT. 02 RW. 05 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
Riwayat Sakola 1. SR 6 TH – 1962 Bandung
2. SMPN III – 1965 Sumedang
3. SMAN SOSIAL 1968 Sumedang
4. AKADEMI TINGKAT I PGSLP 1969 Sumedang
5. PERGURUAN TINGGI Sarmud FKIP B & P 1980 Bandung
6. PERGURUAN TINGGI Sarjana FKIP B & P 1984 Bandung
7. PASCASARJANA UNIGA MAGISTER ADM 2000 Garut
Riwayat Organisasi 1. YPK Pendiri 1975 Sumedang
2. Yayasan Pendididan TPK Ketua 1976 – Ayeuna Sumedang
3. Yayasan Pendidikan Wahana Bakti Ketua 1980 – Ayeuna Majalengka
4. FKPPI Ketua 1982 – 1987 Sumedang
5. FKPPI Penasehat 1987 – 2004 Sumedang
6. Korpri Sub Unit Gabungan Sekretaris 1982 – 1987 Sumedang
7. Korpri Sub Unit Kantor Deppen kab. Sumedang Ketua 1986 – 1993 Sumedang
8. Yayasan Korpri Pendiri 1996 Sumedang
9. Yayasan Korpri Kab. Dt. II Smd Sekretaris 1987 – Ayeuna Sumedang
10. Cabang Paguyuban Pasundan Sumedang Dewan Pengaping 2002 Sumedang
11. YPSA Pendiri 1981 Sumedang
12. YPSA Ketua III 1982 – 2005 Sumedang
13. YPSA Ketua Pengurus 2005 – Ayeuna Sumedang
14. Badan Penggerak Pembinaan Potensi Angkatan 45 Ketua Bid Pol 1993 Sumedang
Riwayat Organisasi 1. Golkar Kabag Penerangan Pendidikan 1988 – 1992 Sumedang
2. Golkar Sekretaris 1992 – 2002 Sumedang
3. Golkar Ketua 2002 – 2004 Sumedang
4. Golkar Ketua Penasehat 2004 – 2008 Sumedang
5. PPP Ketua MPC 2009 – Ayeuna Sumedang
Riwayat Pagawéan 1. Pembantu khusus Kabag TU Kantor Deppen Kabupaten Sumedang 1974 Sumedang
2. Kasubag Humas PPD II Kabupaten DT.II Sumedang 1976 Sumedang
3. Kasubsi Pembinaan Kehumasan Daerah Kantor Deppen Kabupaten Sumedang 1976 Sumedang
4. Kasubsi Ceramah & Diskusi pada Kantor Deppen Kabupaten Sumedang 1986 Sumedang
5. Kepala Seksi Pembinaan Pen.Mob Kantor Deppen Kabupaten Sumedang 1986 Sumedang
6. Kepala Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat 1989 Sumedang
7. Anggota PPD II 1991 Sumedang
8. Anggota DPRD Kab. DT II Sumedang 1992 Sumedang
9. Ketua Komisi C DPRD Kab. Kabupaten Sumedang 1992 – 1997 Sumedang
10. Anggota DPRD Kabupaten Sumedang 1997 – 1999 Sumedang
11. Anggota DPRD Kabupaten Sumedang 1999 – 2004 Sumedang
12. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang 2003 – 2004 Sumedang
13. Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat 2004 – 2007 Bandung
14. Anggota DPR-RI 2009 – Ayeuna Jakarta
Ngaran Lengkep Calon Wakil Bupati : H. ADE IRAWAN
Dilahirkeun : Sumedang, 6 Juli 1968
Pagawéan Ayeuna : Ketua DPRD Kota Cimahi
Sakola Panungtungan : Pasca Sarjana
Alamat : Jalan Lumbung No. 10 Pharmindo Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Kota Cimahi
Riwayat Sakola 1. SDN Kertamukti 1980 Cilutung
2. SMP Tanjungkerta 1983 Tanjungkerta
3. SPG Sumedang IPA 1987 Sumedang
4. S1 INISI PAI 1991 Bandung
5. S2 UNJANI IP 2008 Cimahi
Riwayat Organisasi 1. PEMUDA PANCASILA PEMBINA 2011 – Ayeuna CIMAHI
2. DEKOPINDA KETUA 2010 – 2015 CIMAHI
3. GOBSI KETUA 2011 – 2014 CIMAHI
4. AMDI KETUA 2010 – 2014 CIMAHI
5. LSM PENJARA PEMBINA 2011 – 2014 CIMAHI
Riwayat Organisasi 1. PARTAI DEMOKRAT Pjs. KETUA 2003 – 2007 CIMAHI
2. PARTAI DEMOKRAT SEKRETARIS 2007 – Ayeuna CIMAHI
Riwayat Pagawéan 1. Wartawan Harian Umum Mandala 1993 – 1997 BANDUNG
2. Wartawan Mitra Dialog Group Pikiran Rakyat Cirebon 1998 – 2002 CIREBON
3. Ketua Komisi B DPRD Kota Cimahi 2004 – 2009 CIMAHI
4. Ketua DPRD Kota Cimahi 2009 – 2014 CIMAHI
5. Pengajar di STAI Siliwangi Bandung 2010 – Ayeuna CIMAHI
Partéy Pangrojong 1. PPP
2. Partai Demokrat

(Data jeung gambar ti http://www.kpud-sumedangkab.go.id/)

Wawanohan jeung Cabup/Cawabup Sumedang Nomer 6


Ieu data ngeunaan Calon Bupati jeung Calon Wakil Bupati Sumedang Nomer 6.

Pasangan calon nomer 6
Pasangan calon nomer 6
Ngaran Lengkep Calon Bupati : H. TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.I.P., M.Si.
Dilahirkeun : Sumedang, 11 Nopember 1968
Pagawéan Ayeuna : Wakil Bupati Sumedang Periode 2008 – 2013
Sakola Panungtungan : Pasca Sarjana
Alamat : Lingkungan Parigi RT. 05 RW. 01 Kelurahan Pasangrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
Riwayat Sakola 1. SD Negeri Gudang Kopi Sumedang, lulus taun 1981
2. SMP Negeri 2 Sumedang lulus taun 1984
3. SMA Negeri 1 Sumedang, lulus taun 1987
4. S-1, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP – UNPAD, lulus taun 1994
5. S-2, Magister Ilmu Administrasi, STIA YAPPAN Jakarta, lulus taun 2011
Riwayat Pagawéan 1. Staff Pengajar Universitas Terbuka Kampus Sumedang, taun 1995 -1997
2. Staff Pengajar STIA Sebelas April Sumedang, taun 1999 – 2005
3. Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, taun 1997 – 2004
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, taun 2004 – 2008
5. Wakil Bupati Sumedang, Periode 2008 – 2013
Riwayat Organisasi 1. Ketua OSIS SMAN 1 Sumedang
2. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP – UNPAD
3. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FISIP – UNPAD
4. Bidang PTKP BADKO HMI Jawa Bagian Barat
5. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sumedang
6. Ketua DPC Pemuda Panca Marga Kab. Sumedang, taun 2001 – Ayeuna
7. Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kab. Sumedang, taun 1998 – Ayeuna
8. Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Provinsi Jawa Barat, taun 2004 – Ayeuna
9. Ketua Persatuan Pencak Silat Indonesia Kab. Sumedang, taun 2005 – Ayeuna
10. Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Kab.Sumedang, taun 2005
11. Ketua Dewan Penasehat KAHMI Kab. Sumedang, taun 1999 – Ayeuna
12. Dewan Penasehat DEPICAB SOKSI Kab. Sumedang, taun 2004 – Ayeuna
13. Dewan Penasehat PKP KOSGORO 1957 Kab. Sumedang, taun 2005 – Ayeuna
14. Dewan Penasehat DPD AMPI Kab. Sumedang, taun 2004 – Ayeuna
15. Dewan Penasehat DPC MKGR Kab. Sumedang, taun 2004 – Ayeuna
16. Dewan Penasehat Majelis Dakwah Islamiyah Kab. Sumedang, taun 2004 – Ayeuna
17. Dewan Penasehat Al-Hidayah Kab. Sumedang, taun 2004 – Ayeuna
18. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, taun 2004 – 2009
19. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, taun 2009 – Ayeuna
Pangalaman Keurseus/Pelatihan/Seminar 1. Orientasi Tugas dan Fungsi DPRD, Sumedang taun 1999.
2. Political Leadership Academy, National Democratic Institue, taun 2002.
3. Training of Trainers Campaign Management, National Democratic Institue, taun 2003.
4. Pelatihan Manajemen Qolbu, Pusat Pelatihan Manajemen Qolbu Daarut tauhid, Bandung, taun 2005.
5. Seminar Nasional Persiapan dan Kesiapan Penyusunan dan Audit Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat / Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan,Jakarta taun 2005.
6. Supervisi Tingkat Nasional “ Pengelolaan Keuangan Daerah:, Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan, Jakara, taun 2006.
7. Diklatpim Para Bupati/Walikota, Di Universitas Presiden Jababeka Education Park Januari 2009
8. Menjadi Pembicara pada Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia Februari 2009
9. Lokakarya Peningkatan Kinerja Wakil Kepala Daerah, Yogyakarta 2009
10. Seminar Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Mei 2009
11. Semiloka Sumedang Puseur Budaya Pasundan, Juli 2009
12. Semiloka Sumedang Puseur Budaya Sunda dalam Prosfektif Penguatan jati Diri Ki Sunda Kerjasama Pemda Kab. Sumedang dengan Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung Desember 2009
Ngaran Lengkep Calon Wakil Bupati : H. USEP KOMARUZZAMAN, Ir., M.M.
Dilahirkeun : Tasikmalaya, 8 Januari 1966
Pagawéan Ayeuna : Pegawai Negeri Sipil
Sakola Panungtungan : Pasca Sarjana
Alamat : Dusun Cipasir RT. 01 RW. 01 Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
Riwayat Sakola a. SD Negeri Cimerah 1, lulus taun 1980.
b. SMP Negeri 1 Singaparna, lulus taun 1983.
c. SMA Negeri 1 Singaparna, lulus taun 1986.
d. S-1, Teknik Lingkungan, Sipil ISTN Jakarta, lulus taun 1992.
e. S-2, Magister Manajemen, STIE IPWI Jakarta, lulus taun 2000.
Riwayat Organisasi a. Korpri
b. Gugus Kerja Bidang Teknik Lalulintas dan Geometri
c. Yayasan Pondok Pesantren Tradisional Indonesia Jawa barat (YPPTI)
Riwayat Pagawéan a. Staf PU Kabupaten Kuningan, taun 1992-1995.
b. Staf Setda Kabupaten Sumedang, taun 1995-1996.
c. Kasi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Bappeda Kabupaten Sumedang, taun 1996-1998.
d. Direktur Teknik PDAM Kabupaten Sumedang, taun 1998-2000.
e. Kabag Peny.usunan Program setda Kabupaten Sumedang, taun 2000-2001.
f. Kasub Dinas PDL, DPLH Kabupaten Sumedang, taun 2001.
g. Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sumedang, taun 2001- 2007.
h. Kabid Pemerintahan dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Sumedang, taun 2007-2008.
i. Plt. Kepala Bapeda Sumedang, taun 2008-2008
j. Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sumedang, taun 2009- 2009.
k. Sekretaris BPMPP Kabupaten Sumedang, 2009-ayeuna
Partéy Pangrojong : Partai Golongan Karya

(Data jeung gambar ti http://www.kpud-sumedangkab.go.id/)

Wawanohan jeung Cabup/Cawabup Sumedang Nomer 5


Ieu data ngeunaan Calon Bupati jeung Calon Wakil Bupati Sumedang Nomer 5.

Pasangan calon nomer 5
Pasangan calon nomer 5
Ngaran Lengkep Calon Bupati : H. OOM SUPRIATNA
Dilahirkeun : Sumedang, 26 April 1961
Pagawéan Ayeuna : Pengusaha
Sakola Panungtungan : SLTA
Alamat : Jalan Pasir Impun Barat No. 44 RT. 04 RW. 08 Kelurahan Karangpamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
Riwayat Sakola 1. SD Negeri Cipeteuy Kec Darmaraja Tahum 1973
2. SMP Negeri Darmaraja Kabupaten Sumedang Taun 1976
3. SMA Petang Sumedang Taun 1979-1980
Riwayat Pagawéan 1. Direktur CV Eka graha Utama Taun 1981-1985
2. Direktur CV Mega Cipta Taun 1985 – 1990
3. Direktur Keuangan PT Jember Surya Asih Taun 1990-2000
4. Direktur Utama PT Mandala Eka Prima Taun 2000- Ayeuna
Riwayat Organisasi 1. Ketua Karang Taruna Unit RW 05 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Cicadas Kota Bandung Taun 1980-1982.
2. Ketua Karang Taruna Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Cicadas Kota Bandung Taun 1982-1987.
3. Ketua RW 05 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Cicadas Kota Bandung Taun 1987-1991
4. Ketua LKMD Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Cicadas Kota Bandung Taun 1991-1995.
5. Ketua BP KNPI Kecamatan Cicadas Kota Bandung Taun 1995-2000
6. Ketua AMPI Rayon Kecamatan Cicadas Kota Bandung Taun 1995-2000
7. Ketua FKKT Kecamatan Cicadas Kota Bandung Taun 1995-2000.
8. Pengurus DPD Golkar Kota Bandung Bagian OKK Taun 1992-1997.
9. Sekretaris BALADHIKA KARYA Kota Bandung Taun 1992-1997.
10. Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung Taun 2004-2009
11. Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Barat Taun 2004-2009
12. Sekretaris PORDASI Jawa Barat Taun 2004-2009.
13. Sekjen Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat Taun 2004-Ayeuna.
14. Ketua Umum LSM FKPPKMI Pusat Taun 2004-Ayeuna.
15. Ketua LSM ALL FOUR TEEN Kota Bandung Taun 2009 – Ayeuna.
16. Ketua LSM AP3JB 2009-Ayeuna.
Ngaran Lengkep Calon Wakil Bupati : Hj. ERNI JUWITA
Dilahirkeun : Sumedang, 6 Mei 1967
Pagawéan Ayeuna : Pengusaha
Sakola Panungtungan : SLTA
Alamat : Dusun Kaum Tengah RT. 02 RW. 02 Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang
Riwayat Sakola a. Sekolah Dasar Negeri 1 Darmaraja
b. Sekolah Menengah Pertama Negeri Darmaraja
c. Sekolah Menengah Atas PGRI Situraja
Partéy Pangrojong : Mandiri

(Data jeung gambar ti http://www.kpud-sumedangkab.go.id/)