Ngahangkeutkeun Pangwangunan Padésaan, Kahayang Cabup Sumedang Nomer Genep dina Lawungan ka Kampung Ciburuan


Sanajan dipapag ku hujan, acara wawanohan/lawungan jeung Calon Bupati Sumedang ti partéy Golkar, henteu nepikeun ka pugag. Dilaksanakeun di Balé Musawarah Dusun Ciburuan, acara lawungan dihadiran ku sabagéan masarakat Kampung Ciburuan anu ngahaja datang ka Balé Musawarah. Acara dimimitian kurang leuwih jam tujuh peuting (28/12), kalawan langsung dibuka ku wawanohan reujeung Pa Taufik Gunawansyah salaku calon Bupati Sumedang ti Partéy Golkar.

Dina lawungan ieu, salaku Calon ti Partéy Golkar, Taufik Gunawansyah ngajéntrékeun sabab musabab nyalonkeun anjeuna jadi Bupati Sumedang. Salasahijina hayang ngalaksanakeun program anu geus dirarancang ku partéyna ti béh ditu mula anu aya pakaitna reujeung ngamajukeun ékonomi padésan. Program anu dingaranan ADD (Alokasi Dana Desa) jeung DADU (Dana Alokasi Desa Umum) téh hayang leuwih dihangkeutkeun deui katut leuwih gedé deui hancenganana. Salian ti éta cenah bakal ditambahan ku diwangunna Lembaga Pengelola Potensi Ekonomi Padesaan.

Lawungan Cabup Sumedang nomer genep ka Ciburuan
Lawungan Cabup Sumedang nomer genep ka Ciburuan

Ditambahan deui ku implengan ngeunaan Sumedang kahareupna. Taun 2013 mangrupakeun taun dimana Sumedang keur ngaréngsékeun poroyék-poroyék gedé nyaéta Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Jatigedé anu bakal mangaruhan kamajuan Sumedang. Acan deui kuayana Bandara Kertajati di Majalengka, nambahan deui pangaruhna. Pangaruh anu lamun henteu diungkulan kalawan bener bakal mawa akibat goréng ka masarakat Sumedang. Pikeun ngungkulanana, cenah, teu leupas tina kahayang ngamajukeun ékonomi padésaan anu tadi. Da rahayat lolobana mah ayana di padésaan, sedengkeun pangwangunan ayeuna lolobana di dayeuh. Ka hareupna, pangwangunan di padésaan bakal dilobaan.

Naon sababna henteu babarengan (koalisi) reujeung partéy séjén? Disebutkeun cenah supaya gampang dina nyieun kawijakan. Moal aya silih kenyang kahayang antara partéy anu ngiluan koalisi. Kitu deui reujeung calon mandiri, bakal susah dina nyieun kawijakan. Da euweuh anu sagolongan (sapartéy) reujeung anggota dewan anu nyatujuan kana kawijakan anu dijieun ku Bupati. Ieu cenah jadi kapinunjulan calon bupati nomer genep.