Hujan Badag, Sawatara Tempat di Sumedang Katarajang Urug


Hujan badag anu tumiba dina poé Salasa mangkukna mawa béja anu matak tugeunah. Cenah nurutkeun inpo anu sumber di mandala maya sawatara wewengkon anu aya di Kabupatén Sumedang ngalaman urug jeung caah. Sawatara tempat heuseusna di wewengkon Desa Cihérang ngalaman urug nepikeun ka aya imah anu kaurugan nepikeun ka ruksakna. Malahan cenah aya warga masarakat anu nepikeun ka tiwasna.

Desa Cihérang anu perenahna aya di jalanan anu nepungkeun dayeuh Sumedang reujeung dayeuh Bandung, ngalaman urug di sababaraha tempat. Taneuh anu urugna salian ti ngaurugan imah, aya ogé anu ngaurugan jalan gedé anu nepungkeun Sumedang jeung Bandung. Jalan gedé anu aya di wewengkon Dusun Cihérang, Cimarémé jeung Singkup keurugan ku taneuh. Anu antukna jalan téh teu bisa diliwatan ku kandaraan boh anu ka Bandung ti Sumedang atawa sabalikna.

Pikeun anu arék nyanyabaan ka wewengkon Bandung, ti Sumedang mah bisa ngaliwatan jalan nguriling ka Rancakalong. Sedengkeun anu ti wewengkon Cirebon mah dititah ngagunakeun jalan tol Cikampék – Palimanan. Pikeun poé ayeuna mah cenah, kandaraan geus bisa ngaliwatan jalan Cadas Pangéran sanggeus taneuh anu ngarimbunan jajalaneun disingkirkeun heula ngagunakeun alat-alat beurat kayaning béko. Ngan pikeun anu arék ngulampreng ka wewengkon Cadas Pangéran kudu ati-ati, bisi jalanna masih kénéh laleueur.

Urug di Dusun Ciherang (potret: pesbuk)
Urug di Dusun Ciherang (potret: pesbuk)

Tina urug ieu, sawatara warga masarakat anu kakeunaan ku musibah urug dipindahkeun ka GOR Tadjimaléla. Aya nepikeun ka 75 kulawarga anu kudu ngungsi.

Salian ti di wewengkon Cihérang, urug ogé tumiba di wewengkon Dusun Citengah jeung di Désa Mekarahayu. Di Dusun Citengah mah cenah aya saurang anu tilar dunya. Sedengkeun di Désa Mekarahayu mah urugna aya anu ngarimbunan imah nepikeun ka sapuluh imah jeung aya ogé anu ngarimbunan jalan.

Urut caah di walungan Cicapar (potret: pesbuk)
Urut caah di walungan Cicapar (potret: pesbuk)

Wewengkon di dayeuh Sumedang anu kaliwatan ku walungan Cipélés, katumibaan ku caah. Wewengkon anu kakeueum ku cai diantarana Dusun Panjeléran, Dusun Bojong, jeung Dusun Cibitung kakeueum ku cai anu asalna ti walungan Cipélés. Terus di wewengkon Situraja ogé teu tinggaleun. Walungan Cicapar kacaahan ku cai. Sasak anu kakara diwangun sataun anu ngaliwatan walungan Cicapar ruksak. Sasak anu jadi jalan motong urang Désa Ambit pikeun ka dayeuh Situraja potong katarajang ku cai caah. Teu tinggaleun pasawahan anu aya di sisi walungan kaeléb ku cai caah.

Ngeunaan Pangwangunan Jalan Tol Cisumdawu Deui


Pangwangunan jalan tol jadi salasahiji pangdeudeul kana pangwangunan ékonomi di Indonesia. Ku ayana jalan tol, lalampahan ti hiji wewengkon ka wewengkon séjén bakal leuwih gancang. Tibatan ngagunakeun jalan biasa anu loba macétna (kusabab padedet ku kandaraan), jalan tol jadi jalan motong anu alus pikeun nyingkahan jalan anu macét.

Pikeun ngaronjatkeun pangwangunan di wewengkon Jawa Barat bagéan tengah jeung bagéan wétan, pamaréntah geus ngararancang pikeun nyieun jalan tol anu neruskeun jalan tol Cipularang ka wewengkon Dawuan di Majalengka ngaliwatan wewengkon Sumedang. Pangwangunan jalan tol anu disebut Cisumdawu ieu ogé pikeun ngarojong pangwangunan Bandara Udara Kertajati di Majalengka salaku bandara udara internasional katut palabuhan laut di Cirebon.

Jalur anu kaliwatan ku jalan tol Cisumdawu
Jalur anu kaliwatan ku jalan tol Cisumdawu

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku loka Pémda Sumedang, panjang jalan tol Cisumdawu ieu kurang leuwih 60,11 km. Dina pangwangunanana, éta jalan tol téh dibagi jadi genep ruas, nyaéta ruas kahiji antara Cileunyi – Tanjungsari anu panjangna 9,8 km, ruas kadua Tanjungsari – Sumedang (17,51 km), ruas katilu Sumedang – Cimalaka (3,73 km), ruas kaopat Cimalaka – Légok (6,96 km), ruas kalima Légok – Ujungjaya (16,35 km) jeung ruas kagenep Ujungjaya – Kertajati (4 km).

Tina genep ruas jalan tol anu bakal diwangun éta, anu pangheula diwangun téh ruas kadua. Hal ieu dimaksudkeun supaya bisa gancang dipaké ku kandaraan anu osok ngaliwatan ka wewengkon Cadaspangéran. Salila ieu, jalan Cadaspangéran kaleuwihan teuing beungbeurat kusabab diliwatan sagala rupa kandaraan ti mimiti anu hampang nepikeun ka anu beurat. Harepanana, nalika ruas jalan tol anu kadua ieu réngsé, kandaraan anu bareurat bisa ngaliwatan ka jalan tol.

Pangwangunan jalan tol, hususna ruas kadua geus dimimitian di awal taun 2012 kamari. Hasilna bisa katempo di wewengkon Tanjungsari, Pamulihan jeung Rancakalong. Di wewengkon Tanjungsari, geus nembrak jalan tolna sanajan ngan kakara sababaraha ratus méter. Pon kitu deui reujeung jalan kaluar-asup ka jalan tol (gerbang tol). Di wewengkon Pamulihan jeung Rancakalong, geus mimiti katempo lelemah pikeun diwangun jalan tolna. Lamun mapay jalan anu nepungkeun Tanjungsari ka wewengkon Rancakalong, baris katempo anu keur ngalelemah taneuh jadi jalan. Aya anu nyempogan pasir, aya anu ngakutan taneuh, anu anu ngurugan léngkob jeung nanceb-nancebkeun paseuk ka jero taneuh. Kabéhanana maké bantuan mesin jeung kandaraan anu galedé.