Tangkal Bungur Reujeung Warna Bungur


Ngeunaan tangkal bungur, teu bisa leupas tina cirina nyaéta rupa atawa warna tina kembangna. Warna kembang bungur mah rupana téh nyaéta bungur. Teuing ti mana asalna ngeunaan ngaran ieu téh. Teuing kusabab rupana bungur terus disebut bungur, atawa rupa (warna) anu sarua reujeung warna bungur téh dingaranan ku warna bungur. Teuing mana heula.

Tapi, kétang kajeun waé ngeunaan hal éta mah teu kudu jadi pabaliut jeung padungdengan.

Anu jadi lenyepaneun mah nyaéta urang Sunda méré ngaran kana warna anu sarua reujeung warna kembang bungur téh nyaéta warna bungur. Kadang aya ogé anu teu ngartieun kana warna bungur. Anu kumaha atuh warna bungur téh? Pon kitu deui reujeung ngaran-ngaran warna anu séjénna saperti kayas, bulao reujeung hawuk.

Da lamun ditilik mah, méré ngaran kana hiji warna téh osok disarupakeun atawa dikaitkeun reujeung warna atawa rupa anu aya disakurilingeun. Sakumaha warna anu tadi. Warna bungur dingaranana ku warna tina kembang bungur. Terus warna kayas meunang nginjeum tina ngaran kembang ros kayas. Warna bulao meunang nyokot tina warna paranti nyeuseuh (sabun) baheula, anu ngaranna téh cenah mah Blau, anu dirobah ucapanana jadi bulao.

Kembang kenop anu warnana bungur (asal poto: http://bp1.blogger.com/_AL7GK_3BsMM/R6U_XYWB7dI/AAAAAAAABXw/weE5FQOdL2A/s1600-h/bunga+kenop.jpg)

Catetan, aya kekembangan anu rupana bungur, tapi ngaranna lain kembang bungur.

Tangkal Bungur


Angin subuh geuning ngahiliwir
Raga nyawa katambias
Geus Nyangreud katineung deudeuh
Geuning
Kembang bungur geuningan ting arulang
Reumisna nungtut ragragan
Cipanon kuring
Tali asih seungit kembang
Disusun ku wening ati
Kanyaah taya sudana

Ngadéngé éta kawih anu judulna Kembang Bungur, jadi inget ka lembur. Inget mangsa keur leutik basa ka leuweung manggihan tangkal bungur. Tangkalna lumayan jangkung jeung henteu lempeng. Ditambah jeung loba dahanan. Anu jadi ciri éta tangkal téh nyaéta pucuk daunna anu rupana (warnana) téh bungur. Sedengkeun ari rupa kembangna mah teu apal.

Sedengkeun di dayeuh ogé, ayeuna mah loba tangkal bungur téh. Ngan waktu ditelek-telek téh, rarasaan mah aya anu béda reujeung tangkal bungur baheula. Béda pisan dina rupa tangkal, daun jeung kembangna.

Teuing pedah pindah tempat jadina, teuing béda jinisna.

Teu apal ogé tah….

Tangkal jeung kembang bungur (asal poto: internet)

Kudu nalungtik ka leuweung deui sigana mah.