Ngeunah Éhé Teu Ngeunah Éon


Anu kabayang waktu harita mah, kecap éhé dina ungkara ieu téh mangrupakeun lalandian atawa singketan tina kecap héhé anu hartina seuri. Sedengkeun éon kurang leuwihna mah bangkenu atawa murukusunu. Jadi anu kaimpleng ngeunaan harita ungkara ngeunah éhé teu ngeunah éon téh mangrupakeun sesebutan atawa kaayaan jalma dina dua kaayaan. Lamun jalma meunang kabungah bakal seuri atawa bakal katingali bungahna téh. Sedengkeun lamun dina waktu meunang katugenah atawa meunang rerepet, mangka éta jalma bakal jamedud murukusunu.

Jalma keur nggariung

Tapi nyatana, anggapan ieu téh geningan bet salah. Da anu disebut ku ngeunah éhé teu ngeunah éon téh mangrupakeun gambaran kaayaan anu pasalingsingan anu karandapan ku dua pihak atawa dua jalma dina hiji waktu atawa hiji kaayaan. Aya jalma anu meunang kangeunahan, sedengkeun di sisi séjén aya jalma anu meunang kateungeunahan. Ngeunah éhé téh mangrupakeun sesebutan pikeun jalma anu meunang kangeunahan, sedengkeun teu ngeunah éon téh sesebutan pikeun pihak jalma anu meunang katugenah.

Ngeunah di anjeun, teu ngeunah di kuring. Kitu cenah gambaranana mah.

(Gambar meunang nginjeum ti http://photoserver.ws/images/NOzl4d51b4ea98a49.jpg)

Ninggalkeun Romadhon Mapag Syawwal


Sabulan campleng urang manteng,
Anu gawe atawa ngadon ngedeng,
Ngambah sagara lain na impleng,
Dibarung ku rasa keyeng,

Jog anjog ka pajaratan,
Sega mungkas bakal lekasan,
Ninggalkeun sagara pangbuian,
Ngambah hirup nu anyaran,

Tungtung nu ditunggu-tunggu,
Ayeuna geus henteu di ditu,
Isukan mangsa nu tangtu,
Bakal manggih poe anu kembu,

Teuteup bareubeu bungah sedih,
Ngahiji na dada ngalindih,
Sakeudeung deui bakal patebih,
Jeung lalakon beberesih,

Rasa bungah sugan jadi tanda,
Lubarna sagala dosa,
Pungkasna beresih tanpa ceda,
Mapag poe kalawan sampurna,

Ngan hiji nu dianti-anti,
Rasa sedih lain sajadi-jadi,
Susuganan ngajadi ciri,
Taun hareup panggih deui,

Wilujeng Boboran Shiam 1 Syawwal 1431H, Hiji nu dipiharep, bukakeun lawang panghampur, kanggo silih lubarkeun sagala dosa

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=464067566893)