Wilujeng Boboran Siam 1438 H


Wilujeng boboran siam 1438 H

Wilujeng Boboran Siam 1437 H


Wilujeng boboran siam 1 Syawwal 1437 H
Wilujeng boboran siam 1 Syawwal 1437 H

Wilujeng Boboran Siam 1436 H


Wilujeng boboran siam 1 Syawwal 1436 H
Wilujeng boboran siam 1 Syawwal 1436 H

Poé Lebaran


Wilujeng Boboran Siam 1434 H
Wilujeng Boboran Siam 1434 H

Ilangna layung konéng
Ditéma surupna panon poé
Cicirén anu jadi totondén
Bagantina poé papancén

Dur bedug nutup poé
Poé tungtung nu simpé
Wanci mangkak nérékél
Mapag nu dianti sakabéh

Jorowokna sora takbir
Aweuh-aweuhan ti masigit
Mapag poéan nu Fitri
Nu ditunggu sapiri umpi

Sabulan campleng tutas gawé
Dipungkas ku sahiji poé
Poé anu leuwih ramé
Tibatan poé-poé nu hadé

Meletékna srangéngé di wétan
Ngajak gera tatan-tatan
Gera indit ka lapangan
Ngabaris ngajajar na amparan

Gera écagkeun bangbaluh
Gera buka-legakeun kalbu
Gera piceun murukusunu
Poé ieu poé nu ditunggu

Poé bogana urang Islam
Tutas nohonan kawajiban
Jangji nu baris ditedunan
Meunang hampura kabéhan

Tacan sampurna kabagjaan
Tanpa lubarkeun kasalahan
Antara urang jeung urang
Salaku mahluk nu hilapan

Najan raga teu amprokan
Panangan teu pataréma
Seja nohonan kabiasaan
Hampura jadi pamaksadan

Wilujeng Boboran Siam 1434 H


Wilujeng Boboran Siam 1434 H
Wilujeng Boboran Siam 1434 H