Béntang 50, Kamonésan Anyar atawa Heubeul?


Dina poé saptu ping 19 Méi kabeneran kamarina sakumaha biasana meunang wawaran anyar ti WordPress ngeunaan saha waé anu mikaresep kana tulisan anu dipedalkeun dina ieu blog. Ngan aya hal anu teu biasa. Dina poé éta mah kabeneran meunang wawaran téh cenah anu mikaresep kana tulisan anu dipedalkeun téh geus nepi kana 50 jumlahna. Kusabab kitu WordPress méré tanda 50 Likes dina tanda buleudan anu dipapaés ku tanda béntang. Teu poho aya kecap pangwilujeng réhna blog ieu geus meunang 50 Likes.

Bentang 50

Kamonésan ieu téh geus lila atawa anyar aya nya…? Sok padahal medalkeun tulisan téh lain kusabab hayang lobana anu mikaresep kana tulisan anu dipedalkeun. Éta mah lain tujuan utamana. Jadi teu jadi pikiran kudu meunang loba anu mikaresep kana tulisanana. Arék loba anu mikaresep atawa henteu, nu penting mah kahayang pikeun nulis naon anu aya dina pikiran bisa katembrakeun dina wangunan blog.

Éta cenah meunang panglélér (mani gaya, disebut panglélér), nya nuhun waé. Teu hilap nyanggakeun hatur nuhun pisan ka anu atos ngersakeun rurumpaheun ka ieu blog, macaan tulisanana kalawan nembrakeun pangaresepna kana tulisan anu aya. Sakali deui nuhun pisan. Di dieu mah teu tiasa disebatkeun hiji-hijina anu atos mikaresepna. Mung anu ngaraos parantos nembrakeun pangaresepna, nuhun pisan…. Mudah-mudahan ka payunna seratanana tiasa langkung saé deui.

Cag…!

Lagu Bubuy Bulan jeung Rongkahna Urang Sunda


Cenah urang Sunda mah kacida rongkahna. Ngaleuwihan sékésélér bangsa deungeun, sanajan dibandingkeun reujeung urang Amerika ogé. Lamun urang Amerika mah ngan ukur bisa ngajajah bulan (cenah ceuk béja). Eta ogé ngan ukur sakeudeung reujeung sakali-kalina, henteu daékeun indit ka ditu deui. Ari urang Sunda mah apanan bulan téh dibubuy…. Lain ngan ukur bulan wungkul anu bisa dibubuy téh. Anu leuwih rongkah deui mah panon poé atawa béntang anu disangray. Apanan panon poé ku urang Sunda mah disaté. Kitu mungguhing ceuk lagu Bubuy Bulan.

Bubuy bulan, bubuy bulan sangray béntang
Panon poé, panon poé disasaté
Unggal bulan, unggal bulan abdi téang
Unggal poé, unggal poé ogé hadé

Situ Ciburuy laukna hésé dipancing
Nyérédét haté ningali hérang caina
Tuh itu saha nu ngalangkung unggal énjing
Nyérédét haté ningali sorot socana

Bubuy Bulan