Bagean-bagean Kolecer


Kolecer anu oso dipake arulin teh mun ditataan mah ngabogaan bagean-bagean sewang-sewangan. Tegesna, eta anu dijadikeun kolecer anu diadegkeun atawa ditanggerkeun teh ngabogaan ngaran sewang-sewangan.

Kolecer anu ditanggerkeun dina tangkal kai

Bagean-bagean dina kolecer anu umum aya teh nyaeta:

  1. Kolecer, nyaeta bagean anu muter. Ieu mangrupakeun bagean anu pangutamana. Kolcer ieu bisa dijieunna tina kai atawa awi. Bisaoge dijieunna tina daun saperti saun kalapa.
  2. Barungbung. Mangrupakeun bagean anu jadi tempat muterna kolecer. Diteundeunna di tengah-tengah kolecer. Biasana dijieunna tina awi anu alus jeung kuat. Ukuranana oge leutik teu gede-gede teuing, ari panjangna mah kumaha kandelna kolecer.
  3. Gagang. Gagang jadi tempat neundeun barungbung, kolecer muterna teh dina gagang kolecer. Gagang ieu dijieunna bisa tina awi bisa tina kai.
  4. Solobong. Jadi tempat neundeun gagang. Solobong ieu dijieunna tina awi anu kuat. Solobong ieu diteundeunna dina tatangger.
  5. Bubuntut. mangrupakeun bagean anu ditempatkeun manjang di tukangeun kolecer.
  6. Kikiping. Mangrupakeun rarangken dina bubuntut supaya kolecerna gampang dina nyanghareupan angin.
  7. Tatangger. Tihang paranti neundeun kolecer supaya jangkung. Biasana mah tina awi leunjeuran. Bisa hiji bisa oge loba, gumantung kana kolecerna. Lamun kolecerna gede mah biasana tatanggerna teh tina sababara leunjeur awi. Bisa oge tatanggerna teh ditalikeun kana tatangkalan.