Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang


Bang kalima gobang… bang
Bangkong ditengah sawah… wah
Wahai tukang bajigur… gur
Guru sakola désa… sa
Saban poé ngajar… jar
Jarum paranti ngaput… put
Putri anu gareulis… lis
Lisung kadua halu’… lu
Luhur kapal udara… ra
Ragrag di jakarta…. ta
Taun sabaraha… ha
Haji rék ka mekah… kah
Kahar tujuh rebu… bu
Buah meunang ngala… la
Lauk meunang nyobék… bék
Beker meunang muter… ter
Terus ka cikampék… pék
Pékna gagang kalam… lam
Lampu eujeung damar… mar
Mari kuéh hoho… ho
Hotel pamandangan… ngan
Ngantos kangjeng dalem… lem
Lempa lempi lempong ngadu pipi jeung nu ompong

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734&comments)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 5. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 6. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 7. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 8. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 9. Kakawihan Barudak: Surser
 10. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 11. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 12. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 13. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 14. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung