Ayang Ayanggung


Ayang-ayanggung
Gung goongna rame
Menak Ki Wastanu
Nu jadi Wadana
Naha Maneh Kitu
Tukang Olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung Kompeni
Niat Jadi Pangkat
Katon kagorengan
Ngantosan Kanjeng Dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 5. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 6. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 7. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 8. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 9. Kakawihan Barudak: Surser
 10. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 11. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 12. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 13. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 14. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 15. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 16. Kakawihan Barudak: Sakentrung