Asa Dipaut Ku Hinis


Kénging Lies Tjandra Kancana

 
 

Sok hayang bruk-brak kana lalakon hirup kumbuh kuring, loba katugenah kulantaran hirup ngan nyorangan. Sakapeung teuneung, sakapeung sok leutik haté. Sok asa teu boga kamonésan iwal ti narimakeun kana kadar.

Sok remen ménta bongbolongan ka anu jadi kolot sangkan manggih jalan kaluar tina karudet. Tapi teu mangih cukang lantaran, tetep waé asa ham-ham jeung horéam.

Keuheul kanu jalir jangji cidra subaya, majar hayang ngahiji, padahal kalah ka ilang tanpa karana, pédah teu bisa nyugemakeun cenah.

Sanajan kitu kuring cukup mindel.

Ngan saukur bisa ngarasakaeun kanyeri kapeurih euweuh bédana jeung dipaut ku hinis.

Nepi ka ayeuna pisan kuring gering nangtung ngalanglayung.

(LTK Sentul City basa hujan ngagebrét 27-12-012)

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)