Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardis Komputer


Lamun urang remen maké komputer, komo dipaké nyungsi mandala maya (internét), moal karasa hardis téh osok ngurangan lolongkrang kosongna. Hal ieu teu anéh, sabab loba loka anu ku urang dijugjugan osok neundeunan data (payil) pikeun sawatara waktu. Data atawa payil anu bisa digunakeun dina waktu séjénna nalika nyungsi loka anu sarua. Supaya gancang mintonkeun lokana, nyokot heula tina data atawa payil anu geus diteundeun saméméhna.

Neundeun payil ieu sabenerna mah lain kahayang anu nyungsi mandala maya. Kalolobaanana mah ku hidengna anu nyieun loka pikeun neundeun data sawatara waktu dina komputer anu dipaké nyungsi lokana. Antukna, lamun remen jeung loba nyungsi loka, data/payil téh kacida lobana. Sok padahal anu maké komputerna teu apaleun data atawa payil naon waé anu diteundeun ku loka anu disungsina.

Pikeun miceunan data atawa payil sawatara waktu, bisa ngagunakeun aplikasi atawa pakakas husus pikeun meresihan hardis. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun meresihan data atawa payil sawatara waktu atawa payil anu teu diperlukeun téh nyaéta Glary Disk Cleaner.

Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardisk Komputer
Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardisk Komputer

Pakakas ieu alus pikeun meresihan hardis kalawan teu kudu susah ngagunakeunana. Kari jalankeun aplikasina, teken kenop Scan, tungguan nepikeun ka rengsena néangan data atawa payil anu dipimaksud. Lamun aplikasi ieu réngsé ngoréhanana, anu tandana kenop tadi robah judulna jadi Start Cleaning. Terus teken waé kenop Start Cleaning. Tunggu nepikeun ka réngséna.

Anu merlukeun ieu pakakas bisa ngundeur di loka Glarysoft.

Nempo Gambar/Poto Leuwih Jelas Ngagunakeun Thumbnail Zoom Plus


Nalika nyungsi mandala maya, kadang osok nempo gambar atawa potrét anu leutik (henteu jelas). Sanajan katempona leutik, aya kalana anu aslina mah éta gambar atawa potrét téh gedé. Lamun hayang nempo éta gambar atawa potrét supaya leuwih jelas, kudu diklik heula gambar atawa potrétna anu nyambung ka lambaran wéb séjén. Jadi kudu pindah lambaran wéb.

Gambar anu dipidangkeunana leutik jadi gede lamun ngagunakeun Thumbnail Zoom Plus
Gambar anu dipidangkeunana leutik jadi gede lamun ngagunakeun Thumbnail Zoom Plus

Ayeuna, aya pakakas anu alus pikeun nempoan gambar atawa potrét supaya leuwih jelas kalawan henteu kudu asup kana lambaran gambar atawa potrét anu gedéna. Sanajan gambar atawa potrét anu katempona leutik jeung henteu pati jelas, maké ieu pakakas mah bisa katempo gambar/potrét aslina. Lamun gambar/potrét aslina ukuranana gedé, bakal diancokeun gambar anu gedé ogé. Pakakas ieu ngaranna Thumbnail Zoom Plus.

Pakakas ieu mangrupakeun aplikasi tambahan pikeun panyungsi wéb Mozilla Firefox. Jadi pikeun ngajalankeunana kudu ngagunakeun Mozilla Firefox. Kusabab ngaranna ogé aplikasi tambahan (add-ons), aplikasi ieu moal langsung aya dina panyungsi Mozilla Firefox. Supaya Firefoxna miboga ieu aplikasi tambahan, kudu diinstal heula aplikasi Thumbnail Zoom Plus-na.

Cara nginstalna bisa langsung ngalongok ka loka Thumbnail Zoom Plus ngaliwatan panyungsi wéb Mozilla Firefox. Terus teken kenop Add to Firefox. Tungguan nepikeun kaluar jandéla Software Installation. Tina jandéla ieu teken kenop Install. Sanggeus réngsé masangna, pareumah heula (restart) Mozilla Firefoxna. Lamun geus kitu mah kari ngagunakeun éta pakakas kalawan otomatis. Lamun nempo gambar atawa potrét, kari ngagésérkeun pananda (kursor) mouse kana éta gambar/potrét, tungguan sakeudeung. Bakal kaluar jandéla anyar anu ngapung di gigireun éta gambar/potrét anu ngancokeun gambar/potrét dina ukuran asli atawa leuwih gedé. Salila pananda (kursor) mouse aya dina gambar/potrét bakal terus diancokeun gambar gedéna dina jandéla ngapung. Gambar dina jandéla éta bakal leungit lamun pananda mousena dijauhkeun tina gambarna.

Aya sababaraha loka anu bisa maké ieu pakakas. Dina harti gambar atawa potrét anu bisa digedéan téh téh ngan ukur tina loka anu dirojong ku ieu pakakas wungkul. Lumayan loba loka anu bisa ngagunakeun ieu pakakas di antarana waé: Amazon, Baidu, Bing, Facebook, Flickr, Google, HuffingtonPost, IMDb, LinkedIn, Netflix, New York Times, Pinterest, Reddit, Tumblr, Twitter, Yandex.ru, YouTube, Wikipedia, WordPress, Yahoo Images jeung nu séjénna.

FileSeek, Pakakas Paranti Néangan Payil katut Eusina


Lamun nguruskeun mangpirang-pirang dokumen dina komputer, aya kalana ngalaman kaleungitan payil. Leungiteun ku payil kusabab poho deui neundeuna di mana. Dina lain waktu bisa ogé poho deui ngeunaan hiji perkara (kecap atawa kalimah) anu diteundeunna dina jero payil, hayang néangan kecap anu diperlukeun dina jero payil. Atawa hayang néangan kecap anu sarupa dina rupa-rupa dokumén anu aya dina komputer.

Pikeun nedunan masalah jeung kahayang éta, diperlukeun pakakas aplikasi anu cocog. Sabenerna mah sistem operasi Windows ogé nyadiakeun kamonésan pikeun néangan payil anu aya dina komputer. Ngan kakuranganana pasilitas pikeun néanganana bawaan Windows mah aya kakuranganana diantarana waé kudu nga-indéks heula lamun hayang gampang manggihan payil anu ditéanganana. Hal ieu matak mawa beurat kana komputerna.

FileSeek
FileSeek

Di mandala maya kabeneran manggihan pakakas atawa aplikasi anu cocog pikeun néangan payil dokumén dina komputer anu dumasar kana ngaran payil (sabagéan atawa sakabéh ngaranna) katut eusina (néangan payil dokumén anu miboga kecap atawa kalimah anu tangtu). Ngaran aplikasi ieu téh nyaéta FileSeek. Sakumaha ngaranna, ieu aplikasi dipaké pikeun néangan payil. Ieu aplikasi lumayan hampang, gancang dina ngajalankeunana jeung gampang dina makéna. Terus ogé aplikasi ieu mah henteu ngaindéks payil (nyatet daptar payil) anu aya dina komputer. Jadi moal jadi beungbeurat pikeun komputer.

Kamonésan ieu aplikasi diantarana waé:

  • Bisa néangan kecap jeung kalimah anu aya dina sababaraha rupa payil.
  • Néangan kecap/kalimah dumasar kana Regular Expressions anu aya di jero sababaraha rupa payil.
  • Néangan map (folder) jeung anak mapna (sub-folder).
  • Nyocogkeun sarupaning wangunan payil atawa leuwih saperti *.jpg, file?.txt atawa wangunan séjénna.
  • Ngaluarkeun sarupaning wangunan payil atawa leuwih dina nalika néanganana saperti *.exe atawa *.dll.
  • Daptar payil hasil néangan bisa disaring dumasar kana tanggal ngaropéana.
  • Henteu pernah ngaindéks payil dina komputer.
  • Pangpangna mah haratis.

Pikeun anu mikabutuh ieu aplikasi bisa ngundeur (ngunjal) ti alamat FileSeek.

Type Light, Pakakas Paranti Nyieun jeung Ngaropéa Aksara


Type Light mangrupakeun salasahiji pakakas atawa aplikasi pikeun nyieun atawa ngaropéa aksara atawa hurup (font) dina komputer. Ieu pakakas miboga kamampuhan dipaké pikeun ngararancang, nyieun, ngaropéa katut ngarobah aksara/hurup OpenType TrueType jeung PostScript. Pakakas ieu kaasup aplikasi anu haratis lamun dipaké sosoranganan jeung kapentingan komérsil nu diwatesanan (bisa ngajual hurup/font anu dijieunna asal éta téh lain pagawéan poko). Atuh pikeun anu pagawéanana kana jual beuli hurup mah, ngagunakeun ieu pakakas téh kudu mayar. Waragad anu dikaluarkeun pikeun meuli ieu pakakas téh kira-kira 65 dollar.

Type Light 3 Free
Type Light 3 Free

Pakakas ieu miboga kamonésan pikeun ngarobah hurup/font tina OpenType TrueType kana OpenType Postscript. Ngarobah glyphs (pananda/simbol) jadi standar TrueType atawa standar PostScript. Bisa dipaké pikeun nyieun atawa ngaropéa aksara anu miboga tanda hurup nepikeun ka 65535 tanda. Nyocokeun tanda (glyph) kana karakter Unicode anu cocog. Kaasup ogé ayana kamonésan pikeun ngasupkeun ukuran, ngaran katut paraméter hurup OpenType.

Pikeun ngaropea atawa nyieun Aksara Sunda kumaha…? Bisa oge dipake pikeun nedunan pangabutuh eta. Type Light bisa dipake pikeun nyieun atawa ngaropea Aksara Sunda, boh Aksara Sunda Unicode (SundaneseUnicode) atawa Sunda Laten (SundaneseLatin).

Pikeun anu mikabutuh ieu pakakas, bisa ngundeur (ngunjal) aplikasina di alamat cr8software solution atawa ka alamat cnet | Download.

Aksara Sunda pikeun Dipasang dina Komputer


Di mandala maya, lamun disungsi mah bakal nyampak Aksara Sunda anu bisa dipaké pikeun nyieun tulisan maké komputer. Sababaraha loka nyadiakeun inpo ngeunaan Aksara Sunda boh kumaha cara nyieun tulisan maké Aksara Sunda atawa anu nyadiakeun inpo ngeunaan kumaha cara ngundeur jeung masangkeun Aksara Sunda dina komputer.

Nyungsi Aksara Sunda
Nyungsi Aksara Sunda

Lamun hayang ngagunakeun Aksara Sunda dina komputer, teu bisa leupas tina pakakas Aksara Sunda anu dipaké nulisna (anu ngagambarkeun tulisan dina Aksara Sundana). Diperlukeun payil font Aksara Sunda anu dipaké ngagambarkeun simbol dina Aksara Sundana. Simbol atawa gambar hurup dina Aksara Sunda geus disadiakeun di mandala maya, kari ngundeur jeung masangkeun dina komputer. Sanggeus dipasang mah, bisa langsung dipaké pikeun nulis saperti dina Microsoft Word.

Pikeun anu mikabutuh payil Aksara Sunda bisa ngundeur (ngunjal) di sababaraha loka di handap ieu:

Aksara Sunda anu lengkepna mah aya di nomer anu kahiji. Di éta loka mah disadiakeun payil Aksara Sunda Unicode jeung Aksara Sunda Latin katut aplikasi (pakakas) anu bisa dipaké pikeun ngatur (nata/nyéting) kibor supaya bisa dipaké pikeun nalika nulis (maké aplikasi paranti nulis kayaning Notepad jeung Microsoft Word). Pikeun anu hayang gampang masangkeun Aksara Sunda dina komputerna, bisa waé ngalongok alamat loka anu katilu, kusabab disadiakeun aplikasi pikeun masang Aksara Sunda dina komputer.