Ping 1 Suklapaksa Maga 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Maga 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Maga 1952 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Margasira 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Margasira 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Margasira 1952 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Kartika 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Kartika 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Kartika 1952 Candra Kala Sunda

Budaya Sunda dina Milangkala Kuningan


Sababaraha waktu anu kaliwat, dina raraga milangkala Kabupatén Kuningan geus dilumangsungkeun rupa-rupa kamonésan pikeun ngahibur masarakat. Anu dipintonkeun téh utamana ngeunaan hasil pangwangunan jeung acara tradisi titinggal karuhun anu aya di wewengkon tutugan Gunung Ciremai.

Salasahiji pinton anu jadi kalandep masarakat Kuningan, pon kitu deui urang luar anu ngahaja ngadongdon kana acara milangkala ieu nyaéta tradisi Saptonan. Tradisi Saptonan mangrupakeun hiji kajawaraan atawa lomba dina kaparigelan tumpak kuda. Anu tumpak kudana kudu ngasupkeun tumbak kana liang dina handapeun émbér anu digantungkeun di luhur.

Tradisi Saptonan
Tradisi Saptonan

Lomba ieu geus lumangsung ti jaman baheula pisan. Kadieunakeun biasa dilumangsungkeun di Lapangan Désa Kertawangunan Kacamatan Sindangagung. Lombana diiluan ku rupa-rupa kuda Kuningan anu geus kawentar pangtapisna. Kamonésan ieu jadi salasahiji tongtonan anu panglobana dilalajoan. Dina prakna loba kajadian anu matak pikaseurieun anu lalajo.

Cenah mah, salian ti pikeun miara budaya tradisi, kamonésan Saptonan ogé mibanda niléy ékonomi pikeun masarakat Kuningan. Tradisi Saptonan mangrupakeun salasahiji tina mangratus kamonésan anu aya di Kuningan anu terus bakal dipiara ku pamaréntah Kuningan pikeun ngaronjatkeun pariwisata Kuningan.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Koran Sindo)