Carita Impian Nambag Tembok Anggang (1)


Bubuka

Sakabeh jalma ku Pangeran dibere rasa resep ka lain jinisna, ti golongan jalma keneh. Lamun awewe pasti ngabogaan rasa resep ka lalaki, jeung sabalikna lalaki oge ngabogaan rasa resep ka awewe. Rasa ieu lamun anu leuwih jauhna mah disebut rasa cinta, rasa hayang deukeut, hayang ngapimilik jeung rasa anu lianna anu pakuat-pakait jeung rasa cinta.

Atuh dina tulisan ieu, anu eusina ngeunaan kisah kasih kusah koseh bari nyeuseuh, teh nyaritakeun pangalaman dina wujud catetan poean (Catatan Harian).

Jaman Keur di SMP

Juma’ah, 24 Pebruari 1997

Kuring datang ka sakola bari terus ka kelas arek neundeun kantong. Di kelas geus aya babaturan keur ngepel tehel kelas. Waktu kuring neundeun kantong dina bangku, aya budak awewe anu nyarita.

“Ya, salam cenah,” pokna teh. Barang direret, anu nyarita teh nyaeta Siti.

Tapi kuring henteu pati merhatikeun kana eta omongan.

“Ya, salam cenah ceuk di Cucun.” Pokna deui.

Tapi kuring rada kaget barang ngadenge eta ngaran. Soalna aya babaturan sakelas anu ngaranna eta: Cucun Cunayah.

“Alah…, Ya!” Ceuk Endang anu geus aya di kelas siga anu nyingsieunan.

“Kawinkeun bae lah.” Kusmayadi mairan.

Barudak sareuri.

Tapi kuring daripada mikiran anu teu puguh, kuring kaluar ti kelas bari mawa pakarang pikeun Jumsih di jalan gede hareupeun sakola.