Gantole Lintas Alam di Batu Dua


Salian ti cabor Paralayang, di Batu Dua ogé bakal dijadikeun tempat tatandang cabor Gantole. Ngan henteu sakabéh nomer Gantole diayakeun di Batu Dua, anu dilumangsungkeun di Batu Dua mah ngan ukur nomer Lintas Alam wungkul. Pikeun nomer Ketepatan Mendarat mah diayakeunana di Bukit Pasir Panjang Bandung Barat.

Cabor Gantole di PON XIX Jawa Barat 2016
Cabor Gantole di PON XIX Jawa Barat 2016 (gambar: THB Gantole)

Tatandang Gantole di Batu Dua téh waktuna sababaraha poé reujeung eujeung cabor Paralayang. Wancina wungkul anu béda téh, Gantole diayakeun sanggeus réngsé ngapungkeun Paralayang. Nurutkeun rarancang mah unggal poéna tatandang Gantole bakal diayakeun dina wanci pecat sawed kira-kira jam sapuluhan. Kajaba poé Jumaah bakal diayakeun satutasna solat Jumaah.

Nurutkeun rarancang, tatandang cabor Gantole nomer Lintas Alam bakal dilumangsungkeun mimiti ping 14 Séptémber sanggeus diayakeun Technical Meeting dina poé saméméhna. Tatandang cabor Gantole di Batu Dua bakal dipungkas dina ping 18 Séptémber. Tatandang saterusna dipindahkeun ka Bandung Barat.

Patandang Gantole ngapung di Batu Dua (potret: pesbuk Igun Gunawan)
Patandang Gantole ngapung di Batu Dua (potret: pesbuk Igun Gunawan)

Dina lima poé tatandang, bakal diayakeun tatandang sarintakan dina sapoéna. Atuh sakabéhna, patandang bakal ngalakukeun tatandang lima rintakan. Aya dua kelas dina cabor Gantole nomer Lintas Alam ieu nyaéta Kelas A jeung Kelas B. Anu ngabédakeun éta dua kelas téh nyaéta jinis kakapalan atawa langlayangan anu dipaké ngapungna. Jinis kakapalan/langlayangan anu dipaké ku Kelas A mah mibanda layar atawa jangjang ganda. Sedengkeun jinis di Kelas B mah layarna ngan hiji.

Atuh pikeun anu hayang lalajo tatandang cabor Gantole, bisa datang langsung dina waktuna di Batu Dua. Sakalian lalajo tatandang Paralayang bisa ogé diteruskeun kana lalajo tatandang Gantole. Catet waé waktuna, nurutkeun rarancang mah dilumangsungkeunana mimiti ping 14 nepikeun ka 18 Séptémber.

(Inpo meunang nyutat ti THB Gantole)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s