Cabor Paralayang di Batu Dua jeung Kampung Toga


Tatandang cabang olahraga (cabor) Paralayang PON XIX Jawa Barat bakal dilumangsungkeun di dua tempat di wewengkon Sumedang. Dua tempat kasebut nyaéta di Kampung Toga jeung Batu Dua Linggajaya Dua tempat anu pajauh éta bakal dijadikeun tempat tatandang cabor Paralayang kalawan nomer tandingna anu béda. Pikeun nomer lintas alam bakal maké tempat di Batu Dua, sedengkeun Kampung Toga digunakeun pikeun tatandang nomer Ketepatan Mendarat.

Cabang olahraga Paralayang di PON XIX Jawa Barat
Cabang olahraga Paralayang di PON XIX Jawa Barat

Waktu tatandang anu bakal dipakéna, nurutkeun rarancang panata calagara mah dimimitian dina ping 16 Séptémber nepikeun ka ping 28 Séptémber 2016. Nya bisa disebut miheulaan waktu bubukana PON XIX Jawa Barat anu bakal dibuka dina ping 17 Séptémber 2016. Jumlah patandang sakabéhanana anu ngiluan kana cabor Paralayang nyaéta 61 urang anu asalna ti sapuluh propinsi anu lolos ti undakan kualifikasi. Pikeun Jawa Barat sorangan ngilukeun tujuh urang atlét.

Paralayang di Batu Dua (potret: pesbuk Get Gendon Subandono)
Paralayang di Batu Dua (potret: pesbuk Get Gendon Subandono)

Jinis tatandang atawa nomer tanding dina cabor Paralayang aya dalapan siki. Anu dalapan éta kabagi kana dua rupa, opat jinis kaasupna kana Ketepatan Mendarat jeung opat deui kaasupna Lintas Alam. Opat jinis anu kaasup kana Ketepatan Mendarat nyaéta Ketepatan Mendarat (KTM) Perorangan, Ketepatan Mendarat (KTM) Beregu, Ketepatan Mendarat Tandem jeung Ketepatan Mendarat Tandem Beregu. Sedengkeun opat jinis tina Lintas Alam nyaéta Lintas Alam Jarak Terbatas (LAJTT) Perorangan, Lintas Alam Jarak Terbatas (LAJTT) Beregu, Lintas Alam Jarak Terbuka (LAJTB) Perorangan jeung Lintas Alam Jarak Terbuka (LAJTB) Beregu.

Paralayang di Kampung Toga (potret: pesbuk Hendra Purwadhi)
Paralayang di Kampung Toga (potret: pesbuk Hendra Purwadhi)

Jumlah medali anu diparebutkeun dina cabor Paralayang saluyu reujeung jumlah nomer anu dipatandangkeun. Jumlah medalina dalapan siki medali emas, dalapan siki medali perak reujeung dalapan medali medali perunggu.

Nurutkeun rarancang, tatandang nomer Ketepatan Mendarat bakal dimimitian dina poé kadua sanggeus dina poé kahijina ngayakeun latihan resmi. Sedengkeun tatandang nomer Lintas Alam bakal dimimitian dina poé kalima, anu waktuna nyaluyukeun reujeung réngséna tatandang nomer Ketepatan Mendarat. Jadi, tatandang nomer Lintas Alam bakal diayakeun dina wanci pabeubeurangna sanggeus tatandang nomer Ketepatan Mendarat réngsé diayakeun. Lamun dina kaayaan normal, unggal poéna, tatandang bakal diayakeun dina wanci isuk-isuk kira-kira jam satengah dalapan sanggeus sakabéh patandang mumuluk. Atuh tatandangna bakal dipungkas dina wanci pasosoréna. Hasilna bakal dibéwarakeun dina jam sapuluh peuting. Hasil ieu tacan bisa disebut resmi kusabab nungguan heula bisi aya pamilon anu teu narima kana hasil tatandang. Hasil resmina kakara diumumkeun dina wanci isuk-isuk poé isukanana.

(Inpo meunang nyutat ti THB Cabor Paralayang)

2 thoughts on “Cabor Paralayang di Batu Dua jeung Kampung Toga

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s