Situ Cilémbang Bakal Dijadikeun Tempat Pakanci


Kaayaan cai di Situ Cilembang nalika masih beresih (potret: Instagram @fajarhermansah)
Kaayaan cai di Situ Cilembang anu rupana bulao (potret: Instagram @fajarhermansah)

Pamaréntah Kabupatén Sumedang, ngaliwatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) bakal ngabebenah katut ngaronjatkeun status Situ Cilémbang jadi Kawasan Objek Wisata. Wewengkon tempat ayana Situ Cilémbang kawilang alus matak narik ati saha waé anu ngajugjugna. Ditambah deui jeung cai anu aya di ieu situ anu rupana bulao. Situ anu caina bulao kawilang jarang. Ngan ukur aya dua tempat anu caina warna bulao, di pulo Kalimantan reujeung di Sumedang.

Atuh, kukituna pamaréntah Sumedang moal ngalalaworakeun ieu kaayaan. Kasempetan pikeun ngabebenah Situ Cilémbang supaya jadi tempat pakanci anu anyar di Kabupatén Sumedang.

Sanajan ieu situ téh geus ti baheula ayana, kakara ayeuna-ayeuna kakoncarana, sanggeus loba anu magunemkeun di mandala maya heuseusna média sosial. Sanggeus loba anu magunemkeun mah jadi loba jalma anu ngahaja arulin ka ieu situ, sahanteuna pikeun méakeun kapanasaran ku kamonésan ieu situ. Unggal poé teu weléh loba anu ngajugjugan ieu situ. Salian ti rupana bulao, cai di ieu situ ogé kacida hérangna. Ditambah deui, di jerona aya laukan cenah mah.

Ngeunaan rupa cai di Situ Cilémbang anu bulao, tacan aya panalungtikan anu ngaguar naon sabab-musababna. Tapi, nurutkeun iker-iker mah bisa waé disababkeun ku ayana lukut atawa plankton di jero cai Situ Cilémbang. Kuayana lukut atawa flankton ieu, cai Situ Cilémbang lamun kasorot panon poé bakal néngtogkeun warna bulao. Rupa bulaona bakal jelas lamun cai di Situ ieu loba pisan.

Pikeun ngabebenahna, bisa waé Situ Cilémbang téh dilegaan. Da nilik kana kaayaan ayeuna mah ieu situ téh kawilang leutik. Legana ngan ukut 70 méter pasagi anu dikurilingan ku batu galedé. Ngan saméméhna kudu ditalungtik heula supaya teu ngaruksak atawa ngarobah kana kaayaan cai di ieu situ, heuseusna rupa cai anu bulao. Terus didata ogé ngeunaan lahan anu aya di sabudeureun ieu situ, milik saha waé. Lamun nurutkeun panalungtikan bisa dilegaan, pamaréntah Sumedang bakal ngalegaan ieu situ katut ngabebenahna supaya jadi Kawasan Objek Wisata. Kawasan anu dilengkepan ku sarana jeung pasilitas pangrojongna.

Iraha atuh mimiti dibebenahna? Teu bisa sagawayah. Da kudu diasupkeun heula kana rarancang ngabebenahna. Masih kénéh panjang jujutanana, tapi geus aya pameredih ti pamaréntah Désa Hariang salaku anu ngawengku ieu situ. Harepanana mah tungtung taun ayeuna bisa dibebenah sanggeus rarancangna diasupkeun kana Perubahan APBD 2016.

Sugan waé atuh bisa leuwih mekar jeung kakoncara….

(Inpo meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s