Mangsa Urang Jepang Diajar Cianjuran


Seni Sunda Cianjuran mangrupakeun salasahiji kasenian tradisional Sunda anu masih kénéh aya jeung kapiara. Masih kénéh loba anu mikaresepna, boh entragan kolot boh entragan budak ngora ayeuna. Jentréngna kacapi dibarung gelikna sorang suling matak ngeunah kana haté anu ngadéngékeunana. Matak tenang jeung matak waas, jauh panineungan. Anu jauh ti sarakan bakal inget ka bali geusan ngajadi, sarakan pangbalikan.

Anu mikaresep kana seni Sunda Cianjuran téh lain urang Sunda wungkul, dalah urang luar nagri ogé aya anu mikaresep. Contona waé urang Jepang. Dua urang dosén jeung ahli seni di nagrina, mikaresep ogé kana seni Sunda Cianjuran téh. Lain ngan ukur mikaresep wungkul, leuwih jauhna deui diajar kana Seni Sunda Cianjuran. Anu saurang ngaranna Akiko Kawaguchi, 56 taun, mangrupakeun profesor di Dept. Music of Education, Universitas Iwate, Jepang. Anu saurang deui nelahna Keiko Nakami, 44 taun, dosén kesenian di Universitas Osaka, Jepang.

Duaanana ngahaja datang ka Sanggar Lingkung Seni “Gentra Pakuwon” anu dipingpin ku Dr. H. Noerony Hidayat di Jalan Cangkudu, Kelurahan Kota Kulon, Kacamatan Sumedang Selatan pikeun diajar jeung neuleuman seni Sunda Cianjuran. Lamun Akiko pangaresepna kana ngacapi, ari Keiko mah resepna téh kana ngahaleuangna jadi juru kawih.

Akiko mimiti mikaresep kana seni Sunda Cianjuran nalika nongton pagelaran Karawitan jeung Cianjuran anu dipidangkeun ku Nano S (almarhum) di Universitas Tokyo dina taun 1980. Cenah, seni Sunda Cianjuran téh ngaharib-harib kana seni musik tradisional Jepang. Di nagrina, Akiko mibanda sanggar musik Sunda anu dingaranan “Paraguna”. Di sanggar ieu, mahasiswa jurusan seni bisa diajar kasenian Sunda bari diajar maénkeun gamelanana.

Urang Jepang diajar seni Sunda Cianjuran
Urang Jepang diajar seni Sunda Cianjuran

Keiko geus sababaraha kali datang ka Indonésia pikeun diajar musik tradisional Sunda. Teu anéh lamun inyana geus apal mangpuluh-puluh kakawihan Cianjuran. Kawih anu pangdipikalandepna nyaeta kawih “Kapati-pati”.

Kitu geningan, urang Jepang aya ogé anu mikaresep kana seni Sunda Cianjuran. Urang Sundana sorangan kumaha atuh? Mudah-mudahan waé leuwih loba anu mikaresepna. Teu éléh ku urang luar nagri.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s