Tugas Relawan PON


Tugas Relawan PON, dumasar kana inpo anu dipidangkeun ku Kelas Prestasi, gumantung kana divisina. Unggal divisi mibanda tugas séwang-séwangan.

Relawan PON
Relawan PON

Relawan Event

Relawan ieu manco pisan kana nyieun event atau kagiatan anu sipatnya motékar dina mapag PON ti mimiti 333 poé, 222 poé jeung 111 poé manjing acara poko PON katut dina acara poko PON. Kagiatan atawa event anu baris dikokolakeunana diantarana waé nyaéta:

 • Nyieun kagiatan anu kaasup ngompanyeukeun olahraga naon waé anu aya di PON saperti acara sasapédahan, méngbal undak kampus, undak désa, undak kacamatan nepikeun ka undakan kabupatén/kota, catur, ténis méja jeung olahraga séjénna kalawan waragad anu ngan saeutik.
 • Ngiluan kana CFD (Car Free Day) unggal poé ahad anu dipaké pikeun umajak ka masarakat supaya ilu biung kana kagiatan PON XIX Jawa Barat. Sabab dina PON, sakabéh masarakat bisa ngilu raraméan.
 • Kagiatan saméméh 333 ngompanyeukeun yén dina PON aya ranggeuyan acara 333 poé manjing PON XIX Jawa Barat 2016. Kagiatanana mangrupa pressconference, pre event music, launching relawan PON ku Gupernur katut Wakil Gupernur.
 • Car Free Night.
 • Aya pintonan ngeunaan 61 Cabang Olahraga.
 • Sport Games jeung Coaching Clinic: jalan sehat, sapeda santai, Basket 3 on 3, Small Futsal, Badminton 5 points, Chess/Catur Simultant, Ping Pong, Karate Kata, Tarung Drajat, Pencak Silat, jst.
 • Gotrasawala reujeung Atlit & Artis, Pagelaran ti artis/band anu kamashur.
 • Pasanggiri Ibing Tradisonal, Tarian Urban/Modern, Pintonan Tarian Kontemporer, Sepak Takraw, Bola Basket, jeung pasanggiri band.

Relawan Sosial Media

Relawan Social Media nyaéta relawan anu bakal ngaramékeun tanda #PONjabar #jabarkahiji #berjayaditanahlegenda. Kabéh kagiatan divisi ieu mibanda strategi dina unggal poéna loyog reujeung kompanyeu anu bakal dipigawéna. Divisi ieu dibagi jadi sababaraha tim:

 • Twitter: bakal aya timeline heuseus pikeun ngaramékeun ngeunaan PONjabar, ti mimiti mikawanoh sajarah PON, PON Jawa Barat, PON Jabar diiluan ku saha waé, ajakan pikeun ngareuah-reuah PON Jawa Barat, ajakan pikeun datang kana acara 333 di Gedong Saté nepikeun ka nyieun trending topic #PONjabar #jabarkahiji. Nu pastina, unggal poé jeung unggal jam timeline Twitter bakal dieusi terus-terusan. Engkéna bakal aya #PONtalk reujeung artis-artis anu ngarojong kana PON Jawa Barat. Dina Twitter ogé bakal nyieun kompanyeu anu aya hadiahan pikeun followersna.
 • Facebook: bakal jadi sumber inpo anu aya pakaitna reujeung PON Jawa Barat.
 • Instagram: lain ngan ukur dieusi ku inpo, tapi ogé gambar-gambar anu nuduhkeun ramena PON baheula, rarancang gambar motékar (desain kreatif) katut lomba motrét sorangan #SelfiePON333 anu aya patalina reujeung olahraga di PON Jawa Barat.
 • Line: dijadikeun tempat méré inpo ngeunaan PON.

Relawan Desain

Tim desain bakal ngararancang sakabehna rancangan (desain) anu aya pakuat-pakaitna reujeung kagiatan PON Jawa Barat. Divisi ieu mibanda sababaraha tim, nyaéta tim pidio, tim ngagambar, tim ngararancang desain, infografik, anu nyieun loka, jeung anu nyieun aplikasi saperti aplikasi kaulinan ngeunaan PON.

 • Anu ngararancang poster pre event jeung event poko.
 • Anu ngararancang poster poéan pikeun tweet poéan.
 • Anu ngararancang infograpik ti mimiti sajarah PON nepikeun ka event 333 poé deui ka acara poko reujeung patalimarga transportasi.
 • Pidio anu ngagambarkeun ngeunaan PON Jawa Barat, pidio anu umajak kana acara 333 poé di Gedung Saté.
 • Anu ngararancang poster ajakan pikeun ngeusi booth 333.

Relawan Pidio jeung Tukang Motrét

Relawan ieu mibanda tugas pikeun ngadokumentasikeun unggal perkara anu aya pakaitna reujeung PON Jawa Barat. Divisi ieu oge bakal nyieun pidio manjing PON XIX Jawa Barat, ngadatangan artis, pamaréntahan katut pangrojong séjénna pikeun ngedalkeun pangrojongna kana PON XIX Jawa Barat. Relawan divisi ieu mibanda kaméra sorangan pikeun motrét jeung ngarékam pidiona.

Relawan Booth jeung Souvernir

Relawan ieu mibanda tugas pikeun néangan pihak anu bakal ngeusi booth anu geus disadiakeun kalawan luyu reujeung katagorina. Relawan bakal jadi LO tina unggal booth anu aya di unggal event dina PON XIX Jawa Barat. Dina kagiatan 333 poé manjing PON, bakal aya 333 booth salila tilu poé. Sakabéh Relawan bakal dibagi sajumlah éta anu tugasna ngajual sakabéh souvenir anu bakal dijieun ti mimiti baju, jékét, iket nepikeun ka sarung hénpon anu dimérekan PON Jawa Barat.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s