Ngeunaan Relawan PON


Sanajan dilumangsungkeunana masih kénéh lila, sataun deui, tapi raména jeung sumebarna inpo geus mimiti disumebarkeun ti anggalna kénéh. Teu anéh lamun loba cara dilakonan pikeun narékahanana. Salasahiji jalan anu dijalankeun ku panata calaga PON nyaéta ngayakeun Relawan PON. Ti mangkukna panata calagara geus narima Relawan PON pikeun ngareuah-reuah mapag acara PON.

Naon jeung kumaha atuh Relawan PON téh?

Nurutkeun inpo anu dipintonkeun ku loka Kelas Prestasi, loka heuseus ngeunaan Relawan PON, anu ngaranna Relawan PON téh nyaéta jalma anu mantuan sakabéh kagiatan atawa acara dina mapag PON ka-19 Jawa Barat taun 2016. Ti mimiti acara dina poéan ka 333 poé deui ka acara poko PON, 222 poé jeung 111 poé deui manjing kana acara PON. Di luar éta, kagiatan atanapi acara anu ngarojong kana sumebarna inpo PON ogé bakal diilukeun nepikeun ka manjing waktuna acara poko.

Ari kauntungan tina ngiluan jadi Relawan PON diantarana waé nyaéta bakal meunang pangalaman anu rempeg dina ngokolakeun kagiatan atawa acara gedé (undak nasional). Salian ti éta, Relawan ogé baris nambahan dulur pikeun ngamekarkeun jaringan jeung gawé bareng. Relawan PON bakal dibéré kaos Relawan PON, Sertifikat yén pernah jadi Relawan PON anu diparap langsung ku Gupernur Jawa Barat, Bapa Ahmad Heryawan jeung wakilna, Deddy Mizwar.

Relawan PON
Relawan PON

Terus, saha waé anu bisa ngiluan jadi Relawan PON? Saha waé bisa jadi Relawan PON asal geus manjing umur 15 taun leuwih. Carana, kari daptar ku jalan ngeusian lambaran eusian anu aya di alamat Google Forms. Satutasna ngeusian éta lambaran, anu daptar kudu hadir dina ping 20 Séptémber di Lapangan GOR Jawa Barat jam tujuh isuk-isuk bari maké baju bulao. Anu teu datang kana ieu acara, hartina teu tulus jadi Relawan PON-na.

Saterusna unggal Relawan bakal asup kana grup séwang-séwangan luyu reujeung grup anu dipilih nalika daptar. Anu daptar jadi Relawan Sosial Media bakal asup ka Divisi Sosial Media. Kitu deui reujeung divisi séjénna. Relawan anu geus milih divisina, teu bisa pindah ka divisi séjén.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s