Amérika Bakal Nalungtik Widang Atikan Anu Dumasar kana Budaya Sunda


Kabupatén Purwakarta reujeung nagri Amérika bakal ngayakeun gawé babarengan dina nguatkeun téhnologi anu dumasar kana produktivitas. Dina ieu gawé bareng téh Amérika bakal ngiringkeun tanaga ahli ka Purwakarta dina bulan Nopémber 2015. Dina bulan Désémberna bakal dilumangsungkeun olimpiade atikan karakter kalawan ditiléy ku juri ti Amérika. 20 urang pamilon pangalusna bakal diinditkeun ka Amérika pikeun ngiluan pelatihan.

Dina Forum International Young Leader Assembly, di Markas Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Amérika, Dedi Mulyadi salaku Bupati Kabupatén Purwakarta kacida ngahargaan pisan ka sawatara ilmuwan Amérika anu panasaran kana atikan anu didadasaran ku budaya Sunda di Purwakarta.

Kusabab kitu, ilmuwan Amérika anu panasaran kana éta hal dihiap-hiap pisan pikeun ngayakeun panalungtikan di Kabupatén Purwakarta. Utamana ngeunaan sistem atikan anu didadasaran ku budaya Sunda anu dilumangsungkeun di Purwakarta. Panalungtikan diutamakeun kana widang atikan karakter.

Pa Dedi Mulyadi, salaku Bupati Purwakarta nalika biantara di gedong PBB
Pa Dedi Mulyadi, salaku Bupati Purwakarta nalika biantara di gedong PBB

Sakumaha anu ditembrakeun ku Bupati Purwakarta, sistem atikan anu geus dilaksanakeun di Purwakarta anu didadasaran ku budaya nyaéta asup sakola mimiti jam genep isuk-isuk, mawa bekel dahareun ti imah, barudak sakola dikudukeun miara ingon-ingon, ngawangun karakter supaya barudak bisa mandiri ku jalan nyieun kantong sorangan, tatanén nepikeun ka atikan anu diloyogkeun reujeung niléy anu bisa diterapkeun (aplikatif) jeung produktivitas kalawan dirojong ku aspék spritual ku jalan ngalaksanakeun puasa dua kali dina saminggu, turta maca jeung nulis Al-Quran jeung Salat Dhuha.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s