Matihna Agustusan Baheula


Geus jadi kabiasaan lamun tujuh belas agustusan osok diayakeun raraméan. Utamana di kacamatan atawa di désa. Malahan aya lomba pawéy antar-désa sagala sa-kacamatan. Lomba arak-arakan anu diiluan ku amour sakabéh warga masarakat. Sagala kamonésan jeung sagala anu aya di masarakat dipintonkeun dina ieu arak-arakan. Ti mimiti hasil tatanén atawa kamonésan anu ngahaja dijieun, diarak/diabringkeun supaya katempo naon waé anu aya di hiji désa.

Teu anéh lamun agustusan téh osok diiluan ampir ku sakabéh masarakat. Arék budak atawa kolot, arék lalaki atawa awéwé, ngiluan ngareuah-reuah agustusan. Najan jauh anu kudu dijugjug, ka kacamatan atawa ka désa, teu jadi halangan pikeun indit. Najan teu mibanda kandaraan ogé, aya anu ngahajakeun leumpang.

Raramean dina raraga Agustusan
Raramean dina raraga Agustusan

Leuwih jauhna, baheula mah cenah kana ngaranna agustusan téh kudu waé ngiluan, kudu ngiluan ngareuah-reuah. Teu meunang henteu. Dina henteu ngiluan raraméan téh teu meunang ka mamana. Kudu cicing di imah. Lamun maksakeun iinditan atawa barangala sok aya matakna.

Nalika batur raraméan agustusan teu meunang barangala. Aya kajadian, hiji jalma anu ngadon ngala jéngkol nalika agustusan, cenah mah manéhna téh tikosewad. Atuh, nempo kana éta kaayaan, geningan matih ogé anu ngaranna agustusan téh. Najan bisa waé éta téh ngan ukur kabeneran.

Da pernah nyobaan nalika agustusan teu ngiluan raraméan. Terus ngala jambu di buruan tatangga. Teu nanaon….

(Potret meunang nginjeum ti Galamedia News)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s