Ulin ka Lamping/Tebing Karaton di Ciburial


Mangsa peré mah waktuna pikeun pakanci. Sanajan henteu kanu jauh jeung ngan sakeudeung, sahanteuna bisa miceun sagala bangbaluh katut nyegerkeun pikirin. Komo lamun tempat pakancina anu jauh ti dayeuh, tegesna di pasisian atawa di tepiswiring. Kabeneran poé kamari mah hayang ulin ka wewengkon Dago. Susuganan waé bisa nepi ka Tebing Karaton (Lamping Karaton).

Mapay jalan Dago terus ka luhur paduduaan (da ayeuna mah lamun ulin-ulinan téh osok aya anu marengan), nepi ka Tahura Ir. Djuanda. Masih terus ka Dago Bandrék tempat arulinna anu sasapédahan. Najan jalan nanjak ogé Alhamdulillah bisa nepi da maké motor. Ti dinya nempo plang anu nuduhkeun yén Tebing Karaton ngan ukur dua kilo leuwih. Nya deukeut atuh geningan. Mapay deui jalan nanjak, najan jalan rada goréng ogé dipapay waé bari ati-ati, bisi labuh. Anjog ka tempat anu jangkung bari di sisi kéncana rada lewang. Aya pos pikeun mayar karcis parkir. Golosor lima rébu. Parkir di jalan anu nanjak. Asup ka wewengkon Lamping Karatonna mayar karcis asup. Waragadna sawelas rébu pikeun saurangna.

Mapay jalan anu aya tatapakan aripis. Sigana mah tina batu, da teuas jeung kuat. Ka tempat anu leuwih handap, geus loba batur anu ngadon ngiuhan, ngariung reujeung ider-ideran. Teu poho popotoan, naha motrét sorangan, motrét batur (babaturanana) atawa motrét éndahna alam pawenangan.

Ulin ka Lamping Karaton
Ulin ka Lamping Karaton

Nempo ka béh kulon matak lewang, da geningan matak disebut lamping ogé taneuhna gawir. Lain taneuh kétang da batu cadas lolobana mah. Ngadon popotoan waé bari nempoan patempatan anu lamping. Éndah pisan panoramana. Hawana ogé lumayan tiis. Ditambah aya kaambeu seuseungitan, tina kembang sigana mah.

Batur mah teu aringgiseun ulin dinu lamping teh
Batur mah teu aringgiseun ulin dinu lamping teh

Ahirna mah katedunan ogé ulin ka Tebing Karaton.

Advertisements

2 thoughts on “Ulin ka Lamping/Tebing Karaton di Ciburial

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s