DKS Bakal Nyieun Kampung Seni di Pamulihan


Nurutkeun inpo anu diancokeun ku PRLM Déwan Kabudayaan Sumedang (DKS) bakal nyieun Kampung Seni anu perenahna di Kacamatan Pamulihan. Hal ieu téh aya pakaitna reujeung lobana acara kasenian jeung budaya anu geus jadi tradisi di masarakatna. Ngaliwatan Kampung Seni ieu dipiharep tradisi jeung adat warga jadi acara wisata taunan anu jadi dongdonan saha waé anu hayang lalajo atawa ngadon pakanci.

Kacamatan Pamulihan
Kacamatan Pamulihan

Anu tadina ngan ukur sawates tradisi jeung adat, ka hareupna bisa dijadikeun acara seni jeung budaya taunan anu rongkah. Lamun ditengetan mah loba kabiasaan masarakat Pamulihan anu remen diayakeun unggal taun. Diantarana waé nyaéta hajat lembur, bubur syuro, siskamling réak jeung pagelaran wayang golék.

Acara hajat lembur mangrupakeun sukuran warga tina sagala ni’mat, rejeki jeung kasalametan kampung. Dina hajat lembur, salian dieusi ku acara sukuran, ogé direuah-reuah ku rupa-rupa kasenian jeung budaya katut hiburan séjénna.

Sedengkeun ari tradisi bubur syuro dilumangsungkeun unggal ping 10 Muharam. Dina ieu acara, warga nyarieunan rupa-rupa bubur. Aya deui kohkol anu dipaké ngaronda ku masarakat ngaharib-harib kana seni réak.

Ditambah deui ku lobana masarakat anu ngadon nyarieun wayang golék. Ieu hususna di wewengkon Citali jeung Cimasuk. Unggal imah di ieu wewengkon nyarieunan wayang golék. Aya anu ngadon nyieunan sirahna, awakna, bajuna atawa unak-anikna. Hasilna, geus sumebar lain ngan ukur di wewengkon Sumedang wungkul tapi geus nepi ka luar nagri sagala.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s