Pagelaran Terebang Buhun Pusaka Cisitu


Sababaraha waktu anu geus kaliwat, Balai Taman Budaya Jawa Barat mintonkeun kasenian tradisional Terebang Buhun Pusaka Cisitu Kabupatén Sumedang. Kasenian tradisional terebang anu asal mulana geus aya ti abad ka-13 mangrupakeun média tradisi masarakat agraris anu saterusna dijadikeun sarana pikeun nyebarkeun agama Islam. Pintonan kasenian ieu téh di Teater Balai Taman Budaya Jawa Barat mangrupakeun hasil tina program pewarisan seni tradisional taun 2015.

Pagelaran Terebang Buhun Pusaka Cisitu
Pagelaran Terebang Buhun Pusaka Cisitu

Sanajan kasenian Terebang Buhun Pusaka Cisitu asal Dusun Pangjeléran, Désa Cigintung, Kacamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ieu geus jarang dipintonkeun tur ampir tumpur, barudak sakola anu minuhan Teater Tertutup Balai Taman Budaya Jawa Barat, dina poe Rabu ping 8 April 2015 kacida pisan mancona. Malahan di tungtung pagelaran tembang “Buah Kawung”, “Geboy” anu dipungkas ku tembang “Tumbila”, anu dihaleuangkeun ku Mamah Rodiah Si Madu, barudak sakola teh ngiluan ngibing.

Cenah mah ngaliwatan program pewarisan kasenian tradisional, kasenian tradisional anu ampir tumpur teh diguar deui tur dipintonkeun ka barudak sakola.

(Inpo meunang nyutat ti Pikiran Rakyat Online)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s