Lima Rusiah Jadi Tukang Dagang di Internét


Sahanteuna aya lima rusiah anu kudu ditedunan ku mibanda toko onlén di internét. Lima rusiah téh nyaéta:

Lima Rusiah Jadi Tukang Dagang di Internét
Lima Rusiah Jadi Tukang Dagang di Internét
  1. Bebenah toko onlén supaya mibanda ciri anu mandiri. Hal ieu aya pakaitna reujeung anggapan anu arék meuli nalika ngajugjug toko onlén, anu pangheulana ditempo téh pidangan tokona naha luyu reujeung naon anu dipikabutuhna. Kusabab kitu, pintonan loka toko onlén téh kudu ngawakilan kana eusina atawa naon anu dijualna.
  2. Cara mayar. Dina meuli anu dipikabutuhna, anu balanja kudu disadiakeun cara pikeun mayarna. Cara pikeun mayar anu bisa dipercaya, lain anu matak hamham ka anu seja balanja.
  3. Tembrakeun. Anu balanja bakal meuli lamun bisa manggihan anu bisa dibeulina. Kusabab kitu alus pisan lamun naon anu dijual téh gampang kapanggihna. Contona waé, gampang kapanggih dina lambaran loka panyungsi kayaning Google. Produk anu dijual téh bisa kapanggih dina lambaran kahiji, éta leuwih alus.
  4. Ngirim barang. Gunakeun tukang ngirim barang anu gancang nepina. 32% loka tukang ngajual barang milih cara kumaha supaya barang anu dibeuli ku anu balanja bisa gancang nepi ka anu balanjana. Jadi, pilih tukang ngirim barang anu bisa gancang ngirimna.
  5. Wangun kapercayaan ti anu balanja. Kumaha carana bisa ngahargaan anu balanja.