Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardis Komputer


Lamun urang remen maké komputer, komo dipaké nyungsi mandala maya (internét), moal karasa hardis téh osok ngurangan lolongkrang kosongna. Hal ieu teu anéh, sabab loba loka anu ku urang dijugjugan osok neundeunan data (payil) pikeun sawatara waktu. Data atawa payil anu bisa digunakeun dina waktu séjénna nalika nyungsi loka anu sarua. Supaya gancang mintonkeun lokana, nyokot heula tina data atawa payil anu geus diteundeun saméméhna.

Neundeun payil ieu sabenerna mah lain kahayang anu nyungsi mandala maya. Kalolobaanana mah ku hidengna anu nyieun loka pikeun neundeun data sawatara waktu dina komputer anu dipaké nyungsi lokana. Antukna, lamun remen jeung loba nyungsi loka, data/payil téh kacida lobana. Sok padahal anu maké komputerna teu apaleun data atawa payil naon waé anu diteundeun ku loka anu disungsina.

Pikeun miceunan data atawa payil sawatara waktu, bisa ngagunakeun aplikasi atawa pakakas husus pikeun meresihan hardis. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun meresihan data atawa payil sawatara waktu atawa payil anu teu diperlukeun téh nyaéta Glary Disk Cleaner.

Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardisk Komputer
Glary Disk Cleaner, Pakakas Paranti Meresihan Hardisk Komputer

Pakakas ieu alus pikeun meresihan hardis kalawan teu kudu susah ngagunakeunana. Kari jalankeun aplikasina, teken kenop Scan, tungguan nepikeun ka rengsena néangan data atawa payil anu dipimaksud. Lamun aplikasi ieu réngsé ngoréhanana, anu tandana kenop tadi robah judulna jadi Start Cleaning. Terus teken waé kenop Start Cleaning. Tunggu nepikeun ka réngséna.

Anu merlukeun ieu pakakas bisa ngundeur di loka Glarysoft.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s