Paeunteung-eunteung


Lembur kuring geningan da lembur kuring. Perenahna di sisi lamping pagunungan. Teu anéh lamun taneuh lemburna henteu rata, monténg ka béh kidul. Lampingna dipungkas ku walungan gedé jeung pileuweungan.

Ari lembur manéhna aya di béh kiduleun lembur kuring. Sarwa waé perenahna di lamping pagunungan. Ngan aya di lamping anu monténg ka béh kalér. Atuh lampingna téh dipungkas ku walungan anu sarua.

Lamun disawang ti lembur kuring mah lembur manéhna téh kacida deukeutna. Ngan ukur kahalangan ku walungan reujeung leuweung. Hanjakal waé jalan anu nepungkeun lembur kuring jeung lembur manéhna téh ngan ukur jalan satapak. Jalan anu ngan ukur bisa diliwatan ku jalan leumpang. Ditambah deui kudu meuntas walungan gedé anu euweuh sasakan.

Paeunteung-eunteung jeung lembur manehna
Paeunteung-eunteung jeung lembur manehna

Nyawang lembur manéhna ti handapeun tangkal camara mah siga anu nampeu. Pilemburanana, imah-imahna, buruanana, katempo henteu kasamaran tingal. Hanjakal éta ngan ukur dina sawangan. Nyatana mah jauh kusabab jalan anu kudu disorang pikeun nganjugjug ka lembur manéhna téh kudu nguriling ka girang walungan gedé.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s