Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Pencak Silat Ibing


Lomba Pencak Silat Ibing dina Féstival Budaya Sunda 2015
Lomba Pencak Silat Ibing dina Féstival Budaya Sunda 2015

Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Tari Jaipong


Lomba Tari Jaipong dina Féstival Budaya Sunda 2015
Lomba Tari Jaipong dina Féstival Budaya Sunda 2015

Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Melukis


Lomba Melukis dina Féstival Budaya Sunda 2015
Lomba Melukis dina Féstival Budaya Sunda 2015

Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Aransemén Band


Lomba Aransemen Band dina Féstival Budaya Sunda 2015
Lomba Aransemen Band dina Féstival Budaya Sunda 2015

Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Nyanyi Sunda


Saterusna aya Lomba Nyanyi Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015 anu diayakeun ku Gerpeda. Sakumaha lomba séjénna anu ngeusi ieu féstival, Lomba Nyanyi Sunda bisa diiluan ku saha waé asal urang Jawa Barat. Arék barudak sakola, mahasiswa atawa masarakat biasa bisa ngiluan kana ieu lomba. Ngeunaan laguna bébas asal lagu dina Basa Sunda anu eusina ngeunaan budaya Sunda. Lagu anu dihaleuangkeunana paling lila tujuh menit. Ulah leuwih ti éta.

Lomba Nyanyi Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015
Lomba Nyanyi Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015

Anu hayang ngiluan kudu daptar heula kalawan mayar waragad daptar anu gedéna 75 rébu dilengkepan ku ngeusian formulir anu disadiakeun ku loka fbs2015.blogspot.com. Daptar paling elatna dina ping 8 Méi 2015.

Ari lumangsung lomba nyanyina dina ping 28 Méi 2015 anu tempatna di SMA Negeri 8 Bandung. Saméméh diayakeun lomba, anu ngiluan kana lomba kudu ngiluan heula rembugan (technical meeting) dina ping 9 Méi 2015.

Tina ieu lomba baris dipilih tilu urang pinunjul anu bakal dilélér hadiah mangrupa piala, sertifikat, goody bag ditambah duit anu gedéna béda-béda. Jawara kahiji bakal meunangkeun duit 3 juta, jawara kaduana 2,5 juta jeung katiluna meunangkeun duit 2 juta.