Urug


Geus manjing kana usum hujan deui. Teu kudu didago-dago deui. Hujan téh datang sorangan. Cenah, hujan téh mangrupakeun rejeki pikeun anu kumelendang di alam dunya. Kusabab hujan, cai jadi cur-cor deui. Cinyusu loba caian deui. Hawa jadi tiis, taneuh jeung pepelakan salubur.

Hanjakal henteu salilana jadi rejeki atawa barokah. Aya kalana jadi musibah pikeun anu kumelendang di alam dunya ieu, hususna jalma. Lamun alamna ruksak, hujan téh osok jadi mamala. Contona waé taneuh lamping jadi urug atawa walungan ngagulidagna gedé teuing anu nyababkeun banjir.

Taneuh lamping anu urug
Taneuh lamping anu urug

Taneuh lamping anu sakuduna dipinuhan ku tatangkalan kalahka dituaran. Antukan jadi gundul, euweuh tatangkalan. Taneuh lamping anu taya tatangkalan, nalika kahujanan, henteu pageuh cicingna. Taneuhna gampang ngagolosor ka handap, jadi waé urug. Lamun taneuh lamping geus urug, bakal ninggang anu aya di handapeun lampingna. Antukna kaurugan atawa karimbunan taneuh urug.

Lamun taneuh urugna loba atawa lega, bisa jadi musibah gedé kusabab lobana taneuh anu urug. Teu anéh lamun aya pilemburan anu di sisi lamping anu kaurugan nepikeun ka loba imah anu karimbunan taneuh nepikeun ka aya anu palastra.

Jadi lamun aya taneuh dinu lamping ulah diantepkeun sina gundul. Kudu dipelakan supaya taneuhna pageuh. Henteu gampang urug.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s