Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda


Pagelaran Budaya Sunda geus dilumangsungkeun di wewengkon Kampung Kawali Désa Pancawati Kacamatan Klari Karawang dina poé Saptu ping 15 Nopémber mangkukna. Pagelaran anu ngagunakeun jejer “Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda” ieu diayakeun pikeun miara jeung nguatkeun rasa miboga kana budaya Sunda hususna ka barudak entragan anyar.

Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda
Badéga Lembur Ngaruat Seni Budaya Sunda

Dina ieu acara dipintonkeun sababaraha seni budaya Sunda diantarana waé Papaharé Ngaliwet, Sisindiran, Celempungan, Kliningan, Kaulinan Budak, Debus, Saung Sunda, Calung, Ngagondang, Rampak Gendang, Ibing Jaipong, jeung seni Sunda anu lianna.

Di tempat pagelaranana diayakeun sasaungan has Sunda anu ngajalajar di jalan kampung. Ieu sasaungan dieusi ku sagala rupa anu aya patalina reujeung kasundaan atawa has Sunda. Aya ogé anu dijadikeun tempat ngariung bari ngaroblol.

Ku ayana ieu pagelaran, barudak pun kitu deui anu geus karolot kacida raresepeunana. Lain ngan ukur urang lembur Kawali wungkul, dalah urang luar ogé loba anu ngadon lalajo atawa ngaramékeun. Malahan anu datang téh aya urang luar nagri sagala.

(Sumber: TVBerita.com)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s